Nyhed

Ny udgave af PCB-anvisning 241

​SBi har netop udgivet en ny udgave af SBi-anvisning 241, Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger.

Denne 2. udgave adskiller sig fra 1. udgaven bl.a. ved også at indeholde en vejledning til den del af Miljøministeriets affaldsbekendtgørelse, der omhandler PCB i bygninger. Dertil kommer bl.a. en opdatering af Sundhedsstyrelsens og Arbejdstilsynets vejledende aktionsværdier i relation til indeluften.

Anvisningen henvender sig til professionelle bygherrer, rådgivere og udførende, og bygger på byggebranchens erfaringer og den aktuelle forskningsbaserede viden.

Anvisningen er frit tilgængelig i elektronisk version på www.anvisninger.dk/241 og kommer i bogform i starten af februar.