Nyhed

Ny udgave af SBi-anvisning 223 om statisk dokumentation

Siden 1. udgave af SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner, udkom i 2009 er der høstet erfaringer med brugen af anvisningen, ligesom byggeriets regelgrundlag er revideret.

Der har derfor vist sig behov for revision af anvisningen.   2. udgave af SBi-anvisning 223 adskiller sig fra 1. udgaven ved blandt andet:

- Præcisering af den bygværksprojekterende opgaver, tredjepartskontrol og kontrol af beregninger fra afsnitsprojekterende; herunder leverandørberegninger.

- Udbygget beskrivelse af dokumentation af midlertidige konstruktioner, eksisterende konstruktioners forhold ved renovering og ombygning samt dokumentation af IKT-beregninger og tilsyn.

- Opdatering i forhold til nyt Bygningsreglement 2015 og ændringer i referencer.

Anvisningen er udarbejdet af Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen med støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) ved Anerkendelsesordningen for statikere .

2. udgave af SBi-anvisning 223 er i første omgang udkommet online her på anvisninger.dk, men udkommer medio marts både i trykt form og som e-bog.

Læs SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner.