Nyhed

SBi-anvisning 271 er udkommet i en 2. udgave

SBi-anvisning 271 om dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner i henhold til Bygningsreglement 2018 (BR18) er udkommet i 2. udgave. 

2. udgaven bygger videre på 1. udgaven ved blandt andet:

  • Tilpasning til revideret anneks B5 i nationalt anneks til Eurocode 0 om kontrol af udførelse (Dansk Standard, 2019)
  • Udvidelser af kapitel 1 om dokumentation og organisation
  • Beskrivelse af indhold af geoteknisk projekteringsrapport
  • Revideret kapitel 6 om kontrol af udførelse
  • Indførelse af A5. Konstruktion som udført
  • Nye appendiks; blandt andet med:
    - Vejledende eksempler for indplacering af konstruktioner i konstruktionsklasser
    - Paradigmer for kontrolplan for projektering og udførelse.

Anvisningen omhandler dokumentation af de dele af projektering og udførelse, som er knyttet til sikkerheden og anvendelsen af et bygværks bærende konstruktioner.

Anvisningen bygger på SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner, fra 2016, men er udvidet og revideret for blandt andet krav i BR18 til dokumentation og kontrol, herunder blandt andet konstruktionsklasser, kontrolplan og kontrol af udførelse.

Dokumentationsklasser i Bygningsreglement 2015 og SBi-anvisning 223 er i SBi-anvisning 271 erstattet af konstruktionsklasser i en justeret form. Desuden er tilføjet et nyt kapitel om dokumentation af konstruktioner i konstruktionsklasse 1. Endelig er hele anvisningen konsekvenstilpasset ny struktur og nye betegnelser for dele af den statiske dokumentation, jf. Bygningsreglement 2018.

SBi-anvisning 271 anvendes i byggesager, hvor byggesagsbehandling af de statiske forhold sker i henhold til certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.

SBi-anvisning 223 anvendes i byggesager, hvor kommunalbestyrelsen foretager byggesagsbehandling af de statiske forhold. 

SBi-anvisning 223 er tilgængelig i bogudgave og digitalt via abonnement på www.anvisninger.dk.

SBi-anvisning 271 udgives som 2. udgave i første omgang digitalt via  www.anvisninger.dk/271, hvor den vil være tilgængelig også uden abonnement.