Nyhed

Ny udgave af SBi-anvisning om BR15

​1. juli trådte Bygningsreglement 2015 (BR15) i kraft, som eneste gældende bygningsreglement, efter det halve års overgangsperiode, hvor også BR10 har været gældende.

Samtidig udstedte Trafik- og Byggestyrelsen en ny udgave af BR15. Den tilhørende SBi-anvisning 258 om Bygningsreglement 2015 er derfor også udkommet i en ny udgave, der har indarbejdet ændringerne.

I den nye udgave af BR15 indføres blandt andet funktionsbaserede brandkrav til en række lager- og industribygninger. En anden ændring er, at trykprøvning af klimaskærmen fremover skal ske i henhold til DS/EN ISO 9972.

Den nye udgave af SBi-anvisning 258 er tilgængelig her på anvisninger.dk og som trykt bog primo september.

SBi tilbyder også halvdagskursus om BR15, som foregår 1. september.