Nyhed

Overskuelig indretning kan øge trivslen hos personer med demens

Ny SBi-anvisning giver overblik over, hvordan plejeboliger kan indrettes, så det øger trivslen hos personer med demens.

"Størstedelen af plejeboliger i dag er indrettet med fokus på fysiske funktionsnedsættelser og tager ikke særligt hensyn til de behov, som mange personer med demens har for at kunne trives," siger rådgiver Lone Sigbrand, der er en af forfatterne bag ny SBi-anvisning, som sammenfatter de særlige forhold, man bør være opmærksom på, når man skal i gang med at indrette plejeboliger for personer med demens.

Nænsom arkitektur kan mindske medicinforbrug

Anvisningen er baseret på forsknings- og erfaringsbaseret viden, der viser, at den fysiske indretning har stor betydning for trivslen for personer med demens. Det kan fx være vigtigt med små boliggrupper i overskuelige, skærmede miljøer og mulighed for at komme ud i lys og luft på en sikker måde.

”Personer med demens har behov for nænsom arkitektur, der er overskuelig og let at orientere sig i. De fysiske rammer kan hjælpe beboerne til at klare sig mere selvstændigt i længere tid og kan medvirke til at mindske forvirring, uro og aggressiv adfærd og dermed være med til at mindske medicinforbrug og magtanvendelse,” siger Lone Sigbrand, der understreger, at andre beboere også vil have gavn af plejeboliger indrettet med fokus på demens:

”Ofte vil der være tale om almene arkitektoniske kvaliteter, som kan komme en bredt sammensat beboergruppe til gavn. Fx er hjemlige omgivelser noget af det, der er helt centralt for personer med demens, som også vil være vigtigt for mange andre beboere.”

Anvisning som udgangspunkt for ansøgning om midler  

Anvisningen kan danne baggrund for en ansøgning om midler fra den pulje på 48 mio. kroner, som Sundheds- og Ældreministeriet netop har lanceret til forbedring af eksisterende plejeboliger, så de fysiske rammer kan tage højde for personer med demens. Ansøgningsfrist for første del af puljen er 3. december 2015. 

Læs mere om puljen til forbedring af plejeboliger

SBi-anvisningen 'Plejeboliger for personer med demens - indledende spørgsmål' er gratis tilgængelig på  anvisninger.dk/259, hvor den også kan bestilles i trykt form.

Ny SBi-serie om tilgængelighed

Plejeboliganvisningen er en del af en ny serie fra SBi om tilgængelighed i både offentligt byggeri og forskellige typer boliger. Tilgængelighedsanvisningerne er gratis tilgængelige på  www.anvisninger.dk/tilgaengelighed, og serien vil blive udvidet over de kommende år.

Kommunale og private bygherrer, rådgivere og projekterende kan få gavn af anvisningerne, der er baseret på dansk og international forskning og erfaring.

Yderligere oplysninger: Kontakt rådgiver Lone Sigbrand, SBi, telefon 2810 4041,  los@sbi.aau.dk

Foto: Helle Nebelong.