Nyhed

Småhus-anvisninger om klimaskærmen og indeklima klar til brug

De sidste anvisninger i SBi's serie om småhuse er nu udgivet på anvisninger.dk.

Anvisningerne omhandler dels småhuses klimaskærm og småhuses indeklima og energiforbrug.

De to anvisninger afslutter serien på fem anvisninger, der opdaterer SBi's to populære småhusanvisninger: SBi-anvisning 189, Småhuse, og SBi-anvisning 186, Småhuses stabilitet.   

SBi-anvisning 267, Småhuse - klimaskærmen, behandler generelle krav og anbefalinger til klimaskærmen for nybyggede småhuse i henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15). Anvisningen viser eksempler på udformning af konstruktioner mod jord (terrændæk, krybekælderdæk samt kælderydervægge og -gulv), ydervægge og tag samt vinduer og yderdøre.    

SBi-anvisning 266, Småhuse – indeklima og energi, omhandler generelle krav og anbefalinger til indeklima, energiforbrug og tilknyttede installationer i nybyggede småhuse i henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15).

De to anvisninger er i første omgang udkommet online her på anvisninger.dk, men udkommer senere både i trykt form og som e-bog.