Skimmelsvampe i bygninger - renovering og udbedring

​Der udarbejdes en SBi-anvisning om materialer til varmeisolering af bygninger og deres anvendelse i bygninger, med fokus på boligbyggeri. Anvisningen skal tilvejebringe og videregive kendt viden om de mest anvendte materialer til varmeisolering af bygninger. Materialeegenskaber, der er væsentlige for isoleringsmaterialers anvendelse, såsom som varmeledningsevne, fugtoptagelse og reaktion på brand beskrives, ligesom typiske værdier for forskellige typer af isoleringsmaterialer præsenteres. Anvisningen beskriver også forhold omkring deklarering og CE-mærkning, tilsætningsstoffer, og arbejdsmiljø. Materialernes mulige anvendelse i bygninger beskrives, dels via funktionskrav til bygningsdele, dels via eksempler på konstruktionsløsninger for ydervægge, terrændæk og tage, med særlig fokus på, hvordan varmeisolering sikres. Endelig beskrives de faktorer der spiller ind i vurderingen af materialers bæredygtighed, ligesom det illustreres, at valget af isoleringsmateriale påvirker bæredygtigheden af den samlede konstruktionsløsning.

Til projektet er knyttet en bredt sammensat følgegruppe, med repræsentanter for bl.a. projekterende, producenter, brancheforeninger og videnorganisationer. Interesserede kan henvende sig til Ernst Jan de Place Hansen, deplace@build.aau.dk