Nyhed

Tre nye anvisninger om afløbsinstallationer

SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer, fra 1997 er blevet erstattet af en serie på tre nye anvisninger om afløbsinstallationer.

Anvisningerne har fået titlerne:

  • SBi-anvisning 255, Afløbsinstallationer – systemer og dimensionering
  • SBi-anvisning 256, Afløbsinstallationer – anlæg og komponenter
  • SBi-anvisning 257, Afløbsinstallationer – installationsgenstande og udførelse.

Anvisningerne er opdateret i henhold til Bygningsreglement 2015 (høringsudgave) og derigennem DS 432:2009.

Ud over at indholdet i forhold til den tidligere udgave  er delt op, er der foretaget en række ændringer blandt andet på grund af, at en række produkter udføres af nye materialer eller i nye udformninger.

Desuden er der sket udvidelse af behandlingen af blandt andet:

  • Lokal afledning af regnvand
  • Klimaændringer
  • Rottesikring
  • Afløb fra flade tage
  • Spildevandsafledning i det åbne land
  • Administrative forhold
  • CE-mærkning.

Det er seniorforsker Erik Brandt fra SBi og seniorkonsulent Inge Faldager fra Teknologisk Institut, der har været forfattere på de nye afløbsanvisninger.

Anvisningerne henvender sig til projekterende og udførende af afløbsinstallationer i nybyggeri eller eksisterende byggeri, eller som skal renovere eksisterende afløbsinstallationer. 

Anvisningerne er i første omgang udkommet online her på www.anvisninger.dk, men udkommer senere både i trykt form og som e-bog.