Udførelse af membraner til tagdækning

Tagpap og andre typer membraner anvendes i stigende grad til tagdækning i byggeriet, ofte på tage med lille hældning, hvor andre tagdækningsmaterialer er uegnede. Den øgede interesse for grønne tage har også styrket markedet for tagmembraner.

Konkurrencerådet traf 31. maj 2017 afgørelse i en sag om konkurrencebegrænsning på det danske marked for tagpap og tagfolie. Konkurrencerådets afgørelse betyder at der for nuværende ikke findes aftale-grundlaget på dette område ved nybyggeri og renovering. Dette alment teknisk fælleseje er ved at blive etableret.

Projektet har til formål at beskrive korrekt udførelse af membraner til tagdækning.

Følgegruppe

Følgegruppen vil være åben for alle parter med væsentlige interesser på det danske marked for tagmembraner. Byggevareleverandører, relevante parter i byggesektoren, fx byggeskadefondene. Følgegruppen forventes at kunne bidrage konstruktivt med faglig interesse og med dokumenterede oplysninger.

Hvis du vil deltage i følgegruppen for udarbejdelsen af denne anvisning, bedes du sende en e-mail til tvr@sbi.aau.dk.