Værktøjer til energirenovering

Denne webside er en liste over værktøjer, dokumenter, tjeklister, beregningsprogrammer og metoder, der kan anvendes ved energirenovering af større bygninger.

Listen er knyttet til SBi-anvisning 269, Energirenovering af større bygninger - metode og proces. Opdelingen af listen afspejler de fem faser, som et energirenoveringsprojekt opdeles i:

De dokumenter, som vedrører den pågældende fase, er placeret i afsnit med tilsvarende titel.

Download skema med oversigt over faserne i et energirenoveringsprojekt med kort angivelse af indholdet i hvert fokusområde.

Download skema med oversigt over faserne i et energirenoveringsprojekt med kort angivelse af indholdet i hvert fokusområde.

Sidst opdateret 29. november 2017.


Ide og vision


Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger

Udgivelse med en vejledning til udførelse af retvisende energiberegninger samt en pjece til bygningsejere om usikkerheder ved energiberegninger.

Branchevejledningen tager udgangspunkt i en proces, hvor bygningsejer/bygherre og rådgiver kan opbygge en fælles forståelse af behov, forudsætninger og usikkerheder forbundet med energiberegninger, som ligger til grund for estimater af energiforbrug og -besparelser.

Vejledningen er tilgængelig fra InnoBYGs hjemmeside, men findes lettest via SBi's hjemmeside: www.sbi.dk/bve.Totalkonceptets værktøjskasse

Totalconceptets værktøjskasseThe Total Concept Method

Totalkonceptet er en metode til at sikre, at bygningsejere kan spare energi gennem bygningsoptimering og en fornuftig driftsindsats samtidig med, at der opnås en fornuftig og rentabel forretning. Metoden er rettet mod erhvervsbygninger. 

Totalkonceptets værktøjskasse rummer flere udgivelser om energirenovering samt software til rentabilitetsberegninger.

Værktøjskassen downloades som en zip-fil via: www.totalconcept.info.

Udgivelsen har filnavnet: Totalkonceptet_vaerktoeskasse_forside_v1.6 (DK).pdf.

Vejledningen The Total Concept method -
Guidebook for Implementation and Quality assurance, indeholder detaljerede
oplysninger om Totalkoncept-metoden og giver trin-for-trin vejledning om den praktiske gennemførelse og kvalitetssikring.

Læs også mere om Totalkonceptet på Bygherreforeningens hjemmeside:
www.bygherreforeningen.dk.Inspirationskatalog fra Landsbyggefonden

Inspirationskatalog fra Landsbyggefonden

Katalog med konkrete forslag til boligorganisationer og boligafdelinger om implementering af effektiv energiledelse.

Der indgår også to it-værktøjer til inspiration ved de indledende overvejelser om energiforbrug og energibesparelser.

Udgivelsen er tilgængelig via: www.lbf.dk.

Energikoncept.dk

Energikoncept

Værktøj til at få overblik over, hvordan etageboliger renoveres mest energirigtigt.

Til hjemmesiden er knyttet et referencekatalog med eksempler på energibesparende tiltag på eksisterende bygninger.

www.energikoncept.dkBesparelsesberegner.sbi.dk

Besparelsesberegner.sbi.dk

Værktøj til beregning af potentialet for energibesparelser i bl.a. etageejendomme.

Værktøjet er tilgængeligt via: besparelsesberegner.sbi.dkEnergigranskning

Totalconceptets værktøjskasse

Oversigt med eksempler, vejledning, tjekliste og pjece, der omhandler ledelse af energioptimeret byggeproces og energigranskning målrettet bygherrer og bygherrens rådgivere.

Hjemmesiden er tilgængelig via: www.byggeriogenergi.dk.Eksempler på energirenovering

Eksempler på energirenovering

Oversigt med eksempler på energirenoveringer af både etageboliger og kontorejendomme fra forskellige tidsperioder, der fortæller om beslutningsprocesser og anvendte energiløsninger.

Eksemplerne er tilgængelige via: www.byggeriogenergi.dk.


Boligejer.dk

Boligejer.dk

Tværoffentlig portal med ejendomsdata om danske bygninger, både boliger og erhvervsbygninger.

Blandt andet er det muligt at finde en bygnings energi­mærknings­rapport.

www.boligejer.dk


TjekBoligEjendomme.sbi.dk

Tjek Boligejendomme værktøjet

Et benchmarking-værktøj for etageboligejendomme med information om nuværende og potentielle energimærker samt placering i forhold til andre etageboligejendomme.

Desuden kan der fås viden om det beregnede behov for varme og el samt udslip af CO2 og anbefalinger til energiforbedringer.

Værktøjet er tilgængeligt via: tjekboligejendomme.sbi.dk.


Investor Confidence Project

Totalconceptets værktøjskasse

Internationalt projekt, hvor der bl.a. er udarbejdet en række vejledninger for proces og metode ved energirenovering af bygninger.

Vejledningerne (protocols) omfatter både erhvervsbygninger og etageboliger.

Vejledninger er frit tilgængelige via: www.eeperformance.org.


Når energioptimering skal lykkes - ledelse af den energioptimerede byggeproces 

Totalconceptets værktøjskasse

Redskab til bygherrer til ledelse af energioptimerede byggeprocesser for at sikre optimering af både bygningens ydeevne og bygningens forbrug af energi til processer. Kan anvendes ved både nybyggeri og renovering.

Guiden er tilgængelig via: www.byggeriogenergi.dk.
Programmering


Tjekliste til indsamling af oplysninger fra trin 1 af Totalkonceptmetoden

Totalconceptets værktøjskasse

Tjeklisten kan downloades som en del af TotalConceptets værktøjskasse, der rummer flere udgivelser.

Værktøjskassen downloades som en zip-fil fra: www.totalconcept.info/da.

Tjeklisten har filnavnet:

IEE Total Concept- Information checklist for Step 1-ver 1.1-Dansk.docx.Be15

Totalconceptets værktøjskasse

Beregningsprogrammet Be15 anvendes til at dokumentere, at en bygning opfylder bygnings­reglementets energi­bestemmelser og udregne energibehovet i nybyggeri.

Programmet er betalingsbelagt og tilgængeligt via: www.sbi.dk/be15.Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger

Vejledning til udførelse af retvisende energiberegninger.

Metoden tager udgangspunkt i en kvalificering af allerede kendte beregningsmetoder og værktøjer, hvor detaljeringsgraden justeres i forhold til det aktuelle vidensniveau.

Vejledningen er tilgængelig fra InnoBYGs hjemmeside, men findes lettest via: www.sbi.dk/bve.Håndbog for energikonsulenter

Håndbog for energikonsulenter

Indeholder bl.a. en liste med U-værdier for typiske konstruktioner samt energidata for typiske vinduer og yderdøre.

Digital udgave af håndbogen er tilgængelig via:
www.hbemo.dk eller www.hb-emo.dk.

Håndbogen er også udgivet som en bekendtgørelse nr. 1759 af 15/12/2015, der er tilgængelig via: www.retsinformation.dk.Graddage

Graddage

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været og hvor meget energi, der bruges til rumopvarmning. En graddag er et udtryk for en forskel på 1 °C mellem den 'indvendige' døgnmiddeltemperatur på 17 °C og den udvendige døgnmiddel-temperatur i et døgn. 

Information om graddage kan findes på: www.teknologisk.dk/graddage.


LCCbyg

LCCbyg

Til støtte for totaløkonomiske beregninger har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udviklet beregningsværktøjet kaldet 'LCCbyg'.

Værktøjet er frit tilgængeligt og kan downloades via hjemmesiden: www.lccbyg.dk.

Nærmere information LCC kan også findes på www.trafikstyrelsen.dk under emnet 'bæredygtigt byggeri'.Totalværktøjet

Totalconceptets værktøjskasse

Beregningsværktøj til rentabilitetsberegninger i henhold til Totalkoncept-metoden.

Beregningsværktøjet er et separat
program, der kan installeres i et Windows-miljø og downloades via: www.totalconcept.info eller www.belok.se/totaltool_2_setup.exe.

Brugervejledningen til Totalværktøjet er en del af Totalkonceptets værktøjskasse og har filnavnet:

IEE-TC_Brugervejledning_Totalværktøjet_v1.3 (DK).Bygningsstyrelsens rentabilitetsberegner

Bygningsstyrelsens rentabilitetsberegner

Bygningsstyrelsen beregner rentabiliteten af energiinvesteringer på grundlag af en rentabilitetsmodel, der bl.a. tager hensyn til alternativ forrentning af den investerede kapital og de forventede energipriser på langt sigt.

Rådgivere og leverandører skal i deres forundersøgelser og tilbud dokumentere rentabiliteten ved beregneren.

Rentabilitetsberegneren er tilgængelig via: www.bygst.dk/viden-om/energi/beregningsvaerktoejer.Målerprojekt - relevante målere i energirenoveringer af store bygninger

Målerprojekt publikation

Rapporten gennemgår hvilke målere, der er behov for i forbindelse med energi-renoveringer for at kunne registrere, om de forventede energibesparelser realiseres.

Rapporten er udarbejdet af rådgivningsfirmaerne Niras og Moe for Energistyrelsen.

Rapporten kan findes på: www.sbi.dk.


Bygningsstyrelsens paradigmer for performancetest

Paradigmer for performancetest

På Bygningsstyrelsens hjemmeside findes information om en performancetest af de tekniske installationer, der anvendes i styrelsens byggerier:

Information er tilgængelig via: www.bygst.dk/viden-om/performancetest.Plan for måling og opfølgning - trin 3. Energieffektivisering af erhvervsejendomme baseret på Totalkonceptet

Totalconceptets værktøjskasse

Udgivelsen kan downloades som en del af TotalConceptets værktøjskasse, der rummer flere udgivelser.

Værktøjskassen downloades som en zip-fil fra: www.totalconcept.info/method/guidelines-tools.

Skabelonen har filnavnet:

IEE Total Concept- Skabelon for måling og opfølgning i Trin 3 - ver 1.1.docx

Design og Projektering


Bips basisbeskrivelser

Bips basisbeskrivelser

Bips' beskrivelsesværktøj er standardiserede beskrivelsestekster til både nybyggeri og renovering - kaldet 'basisbeskrivelser' - og paradigmer for udarbejdelse af de projektspecifikke bestemmelser for en byggesag.

Basisbeskrivelser kan downloades via: www.bips.dk.

Udgivelserne er betalingsbelagt.


Core Concepts - International Performance Measurement and Verification Protocol

Core Concepts - International Performance Measurement and Verification Protocol

Vejledning fra amerikansk, almennyttig organisation EVO med information om dokumentation af energibesparelser.

Seneste version af udgivelsen kan downloades via: www.evo-world.org

Udgivelsen er betalingsbelagt.Investor Confidence Project

Investor Confidence Project

Internationalt projekt, hvor der bl.a. er udarbejdet en række vejledninger for proces og metode ved energirenovering af bygninger.

Vejledningerne (protocols) omfatter både erhvervsbygninger og etageboliger.

Vejledninger er frit tilgængelige via: www.eeperformance.org.


Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger

Vejledning til udførelse af retvisende energiberegninger. Resultatet af en energiberegning skal ikke præsenteres som et enkelt tal, men som et spænd, der indikerer usikkerheden på beregningen.

Spændet kan nedbringes ved nærmere undersøgelse af den bygning, der regnes på.

Vejledningen er tilgængelig fra InnoBYGs hjemmeside, men findes også via:

www.sbi.dk/bveDS 3090, Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger

DS 3090

Standarden er et værktøj til at sikre, at krav til et byggeri opfyldes i alle byggeriets faser og ind i driftsfasen. Standarden er beregnet til brug i forbindelse med byggeri og ved større ombygninger, herunder energirenoveringer.

Standarden er tilgængelig via: www.ds.dk.

Til standarden hører Bilag 1, Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger – Skemaer.

Udgivelsen er betalingsbelagt.
Bygningsstyrelsens hjemmeside om performancetest

Bygningsstyrelsens hjemmeside om performancetest

På Bygningsstyrelsens hjemmeside findes information om en performancetest af de tekniske installationer, der anvendes i styrelsens byggerier:

www.bygst.dk/viden-om/performancetest

Udførelse og ibrugtagning


Bips basisbeskrivelser

Bips basisbeskrivelser

Bips' beskrivelsesværktøj er standardiserede beskrivelsestekster til både nybyggeri og renovering - kaldet 'basisbeskrivelser' - og paradigmer for udarbejdelse af de projektspecifikke bestemmelser for en byggesag.

Basisbeskrivelser kan downloades via: www.bips.dk.

Udgivelserne er betalingsbelagt.


Performance tests før AB-aflevering

Performance tests før AB-aflevering

Bygningsstyrelsen har udviklet en performancetest til test af de tekniske installationers energiforbrug, der kan anvendes i forbindelse med mangel-gennemgang og aflevering af et byggeprojekt. 

Udgivelsen er tilgængelig via: www.bygst.dk
Drift


DS/EN ISO 50001, Energiledelsessystemer - Krav og vejledning

DS/EN ISO 50001:2011

International standard, som fastlægger krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og forbedring af et energiledelsessystem, der har til formål at sætte en virksomhed i stand til at følge en systematisk tilgang til at opnå løbende forbedring af energipræstationen, herunder energieffektivitet, energi-udnyttelse og energiforbrug.

Standarden er tilgængelig via: www.ds.dk.

Udgivelsen er betalingsbelagt.

DS 3090, Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger

DS 3090

Standarden er et værktøj til at sikre, at krav til et byggeri opfyldes i alle byggeriets faser og ind i driftsfasen. Standarden er beregnet til brug i forbindelse med byggeri og ved større ombygninger, herunder energirenoveringer.

Standarden er tilgængelig via: www.ds.dk.

Til standarden hører Bilag 1, Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger – Skemaer.

Udgivelsen er betalingsbelagt.

Commissioning-processen 

Commissioning-processen Driftorienteret byggeproces

Vejledning fra Værdibyg.dk, der skal inspirere byggeriets parter til at bruge commissioning som et proaktivt redskab til at sikre byggeriets kvalitet og en energieffektiv drift.

Til vejledningen om commissioning er knyttet vejledningen Driftorienteret Byggeproces, der giver en mere generel tilgang til at integrere driftsmæssige hensyn i byggeprocessen.

Begge vejledninger og supplerende materiale er tilgængeligt via: www.vaerdibyg.dk.