Nyhed

Undgå kollaps når ældre bygninger skal renoveres

Når eksisterende bygninger ombygges til nye formål eller renoveres for at leve op til nye krav og behov, betyder det ofte, at der laves indgreb i de bærende konstruktioner. I sådanne tilfælde skal konstruktionernes bæreevne almindeligvis revurderes i henhold til de nugældende standarder. Dette er dog ofte kompliceret, da standarderne er rettet mod nybyggeri, og dokumentationen af byggematerialernes styrke tidligere foregik på et andet grundlag end i dag.

Det er baggrunden for, at Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København med økonomisk støtte fra Landsbyggefonden og COWIfonden har udarbejdet en ny anvisning, der giver fælles retningslinjer for vurdering af eksisterende konstruktioners bæreevne i henhold til nugældende konstruktionsstandarder.

Anvisningen er udarbejdet af seniorrådgiver Erik Steen Pedersen og har titlen: SBi-anvisning 251, Vurdering af eksisterende konstruktioners bæreevne. Anvisningen er tilgængelig i digital udgave og som trykt bog.

I forlængelse af udgivelsen af anvisningen afholder SBi kursus om vurdering af eksisterende konstruktioner i efteråret 2015. Tilmelding kan ske via www.sbi.dk/kurser.