Skimmelsvampe i bygninger - renovering

I sammenhæng med  SBi-anvisning 274 ’Skimmelsvampe i bygninger – undersøgelse og vurdering’  udarbejdes en anvisning om, hvordan skimmelvækst fjernes.

Et gennemgående tema i den kommende anvisning er kvalitetssikring af indsatsen.

 

SBi-anvisning 274 giver bl.a. definitioner på skimmelvækstens omfang og intensitet.

Desuden er omfanget af skimmelvækst i det sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima præciseret og skærpet i forhold til en tidligere anvisning.

Og dermed er kravene for hvornår og hvor meget, der skal renoveres, også strammet.

 

Den faglige afgrænsning i de to anvisninger ses her:
skimmelsvamp-faglig-afgrænsning

 

Den nye SBi-anvisning erstatter  By og Byg Anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst

 

Målgruppen for anvisningen er primært de, der planlægger og udfører renovering af bygninger med skimmelvækst.

 

Lektor Birgitte Andersen er faglig ansvarlig for anvisningens indhold. Forfatterne er lektor Birgitte Andersen, seniorforsker Erik Brandt, adjungeret professor Tommy Bunch-Nielsen, og rådgiver på  https://www.skimmel.dk  Lenette Aalling.

 

Arbejdet med anvisningen forventes afsluttet ved udgangen af 2023.

Udarbejdelsen er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden.

 

Til projektet er knyttet en bredt sammensat følgegruppe med repræsentanter for bl.a. rådgivere, udførende herunder skadeservice, og myndigheder.

Følgegruppen bidrager konstruktivt med faglig viden og dokumenterede oplysninger.

 

Spørgsmål bedes rettet til Lenette Aalling  leaa@build.aau.dk

 

Læs mere om hvad en SBi-anvisning er