Ændringer til tidligere versioner af Be10

Ændringer i Be15 til version 8


Følgende er ændret:
 • Opdatering til BR15
 • Opdatering af energirammerne
 • Tilføjelse af energirammer for eksisterende bygninger
 • Ny metode til indregning af VE fra solceller og husstandsvindmøller
 • Anvendelse af nyt referenceår, DRY som standard
 • Ny reference på 300 lux for tillægsberegning til energirammen ved højt belysningsniveau ved anvendelse af CEN standard for belysning.
 • Kompatibel med Windows 10
SBi-anvisning 213, Bygningers energibehov kom i ny udgave opdateret til Be15 i marts 2016
 

​Ændringer i Be10 til version 7


Følgende er ændret:

 • Ydelsen fra solceller balanceres nu på månedsbasis, jf BR10 bilag 6.
 • Der er tilføjet beregning af sommerkomfort for boliger, jf BR10.
 • Der er tilføjet beregning af opvarmet kælder udenfor BBR-arealet jf BR10.
 • Justering af tabelværdier for udhængsskygger på hældende ruder
 • Nye klimadata for Danmark, Grønland og Færøerne. De nye klimadata ligger under fanebladet Klimadata . Disse klimadata er kun gældende for version 7!
Den nye udgave af programmet skal bruges fra fra 1. februar 2014.

Der er endnu ikke udsendt et rettelsesblad til SBi-anvisning 213, Bygningers energibehov, 2. udgave.


Ændringer i Be10 til version 6


Følgende er ændret:

 • Programmet er opdateret i relation til de nye energirammer for bygningsklasse 2020.
 • Der er tilføjet beregning af energirammer i forbindelse med tilbygninger.
 • Varmepumpers dækningsgrad af varmebehovet er nedjusteret for underdimensioneret varmepumper
Den nye udgave af programmet skal bruges fra 1. januar 2012

Opdateringen af programmet Be10 (version 6,12,6,23) kan hentes på http://be10.sbi.dk ved brug af den tidligere fremsendte adgangskode.

Beregningsvejledningen SBi-anvisning 213, 2. udgave medfølger i elektronisk form ved opdateringen.

Rettelsesblad juni 2012 SBi-anvisning 213, Bygningers energibehov, 2. udgave.


Ændringer til Be10, version 5


På følgende punkter er der er sket ændring af beregningerne:

 • Rettelse af beregning af varmepumper og mulighed for flere varmepumper.
 • Muilighed for solceller på flere orienteringer.
 • Opdatering med nye energirammer jf BR10.
 • Mulighed for beregning af el-ydelse vindmøller på bygningen.
 • Forbedret beregning af mekanisk køling på delarealer.
 • Indregning af fjernvarmefaktor i forbindelse med bygninger som overholder lavenergiklasse 2015.
Beregningsvejledningen til Be10 bliver opdateret hurtigst muligt.


Ingen ændringer ved installation


Fremgangsmåden ved installeringen er den samme som ved den oprindelige installation. Se installationsvejledningen hertil hvis du er i tvivl.

Installationen af programmet (Be10setup.exe) sker som standard til mappen 
Programmer\SBi\Be10\5,10,11,12, og overskriver således ikke andre evt. eksisterende versioner af Be06. De medfølgende reviderede eksempler findes samme sted i en undermappe. Beregningsvejledningen kan findes samme sted som programmet er installeret. (Beregningsvejledningen er ikke opdateret endnu.)


BR10

Energibestemmelserne og energirammerne fra Bygningsreglement 2010 er indført i Be10.

Bygningsreglement 2010 er gældende parallelt med Bygningsreglement 2008 som en overgangsordning frem til 31. december 2010, herefter er alene Bygningsreglement 2010 gældede. Den nye udgave af beregningsvejledning og program skal bruges fra 1. januar 2011.

Ved åbning af ældre projekter i Be06 version 4 skal man være opmærksom på, at der skal tilføjes ekstra data fx. antallet af pumper, varmtvandsbeholdere eller kedler, den relative driftstid for cirkulationspumper til varmt brugsvand eller den mekaniske ventilations driftstid i forhold til bygningens samlede brugstid.


Beregningsvejlledningen

Beregningsvejledningen bliver justeret på en række punkter. Beregningsvejledningen (Anv213-ver-4-08-07.pdf) kan findes samme sted som programmet er installeret. De konkrete ændringer kan ses i dokumentet Anv213-version4-ændringer.pdf. Der udsendes snarest muligt en opdateret beregningsvejledning.


Forskere

Søren Aggerholm, Karl Grau Sørensen