​Ændringer i Be18

​Ændringer i Be18 til version 10


Be18 er blevet opdateret, så der kommer en advarsel, hvis der indtastes en værdi for relativ COP for varmepumper ved rumopvarmning, som er mindre end 0,8 eller større end 1,0. Der er ikke sket andre ændringer i programmet.

Øvrige ændringer af programmet fremgår af opdateringssiden for de enkelte versioner. 
SBi-anvisning 213, Bygningers energibehov er opdateret til Be18 i marts 2018
 
Den elektroniske version af SBi 213 (åbnes ved tryk på F1 knappen) er opdateret med nogme mindre fejlrettelser, og kan hentes her. Filen skal udpakkes til samme mappe som den seneste version af Be18 er installeret i.

Glemt adgangskode !

Send en mail til licens@build.aau.dk med angivelse af navn, adresse og License (Licensnummer).

License (Licensnummer) står som ID: BEXXXX i programmet under 'Hjælp', 'Om Be18'.