Hvad er Be18?

​Be18 er et beregningsprogram, der sælges sammen med en vejledning. Samlet kendes udgivelsen som SBi-anvisning 213

SBi-anvisning 213 består af:

  • Beregningsprogrammet Be18
  • Beregningsvejledning


Bestil Be18 / SBi-anvisning 213


Anvisningen kan bruges til at dokumentere, at en bygning overholder energirammen i Bygningsreglementets energibestemmelser.   

Beregningsvejledningen redegør kort for energibestemmelserne. Dernæst gennemgår den parameter for parameter, hvordan man fastlægger de inddata, som skal anvendes i beregningsprogrammet. Endvidere indeholder den nogle eksempler på beregning af energirammen for et parcelhus, et etagehus og en administrationsbygning. 

Beregningsprogrammet er opdelt i en beregningskerne og en brugergrænseflade. Beregningskernen kan anvendes af andre programmer, hvorved det sikres, at der er overensstemmelse mellem de udførte beregninger.