Installationsvejledning for Be10-programmet

​Installationsvejledning for Be18- og Be15-programmet kan ses her.


Installation for Be10-programmet:

For at installere Be10-beregningsprogrammet på din pc eller server er det som regel nok at klikke på linket, og vente et øjeblik til installationen starter automatisk. Ved installationen skal du have administratorrettigheder til din pc.

Hvis det ikke får installationen til at gå i gang af sig selv, kan du installere programmet manuelt ved at gøre følgende:
  • Åbn startmenuen og vælg 'Kør'
  • Klik på 'Gennemse' og find filen med navnet: Be10v6.exe
  • Klik på 'Åbn'. Derefter vil installationen gå i gang.
Ved installation på Windows Vista og Windows 7 højreklik på setupbe10.exe, og vælg kør som administrator. Programmet kan også køre på styresystemet Mac OS X, hvis Microsoft Virtual PC for Mac emuleringssoftware er installeret.

Tidligere versioner af programmet bliver ikke opdateret, da installationen sker parallelt.

Under installationen vil der blive vist følgende skærmbilleder:

4-welcome.png

Klik på 'Next'

5-SLA.png

Læs licensaftalen og klik på 'Yes' for at acceptere den.

6-user-information.png

Oplysningerne om License, Company og Password fremgår af den e-mail, du har modtaget ved bestillingen. Vær omhyggelig med store og små bogstaver samt mellemrum, når du indtaster oplysningerne.

7-choose-destination-location.png

Enkeltbrugerversion: Vælg den foreslåede folder, eller klik på 'Browse' for at finde en anden folder at lægge programmet i. Klik derefter på 'Next'.

Serverversion: Vælg en folder på serveren ved klik på 'Browse'. Klik derefter på 'Next'.

8-setup-type-typical.png

Vælg 'Typical' for standard installationen og klik derefter på 'Next'.
Eller vælg ’Custom’ for anden installation. Se følgende billede.

9-setup-type-custom.png

Ved ’Custom’ installation får du mulighed for at installere alternative klimadata.

10-select-components.png

Vælg de klimadata du ønsker at installere og klik ’Next’

11-question-nuuk.png

Vælg de klimadata du ønsker at bruge som standard, når der bliver oprettet et nyt projekt. Vælges flere klimadata som standard bruges den sidst valgte. Vælges ingen som standard bruges danske klimadata.

14-select-program-folder.png

Vælg den ønskede folder 'og klik derefter på 'Next'.

15-setup-complete.png

Vælg ’Start Be10 now’ hvis Be10 ønskes startet automatisk efter installationen. Klik på 'Finish'. Installationen er nu afsluttet.

Herefter kan du starte Be10 under: Start/Alle programmer/SBi/ Be10 version 6.


Serverversion: Installation på de enkelte computere


Når du har installeret programmet på serveren, skal det også installeres på hver enkelt af de computere, som skal  køre programmet. Installationen foregår på samme måde som ovenfor. Bortset fra, at du på fanebladet ’Choose Destination Location’ skal vælge folderen på serveren, hvor programmet er installeret.På fanebladet 'Setup types' skal du vælge 'Compact'.

Når der kommer nye opdateringer af programmet, behøver du kun at installere disse på serveren. Det er ikke nødvendigt at opdatere den enkelte pc.Forskere
Karl Grau Sørensen