Avanceret kursus Indeklimasimulering


Introduktion

Opfølgningskurset lægger vægt på gennemgang af de nye beregningsmodeller og giver en grundig gennemgang af de mere komplekse installationer i BSim-programpakken. Med implementeringen af den nye fugtmodel er BSim2002 blevet et helt enestående program til dynamisk, simultan simulering af temperatur- og fugtforhold i bygninger, fx til vurdering af udtørring af byggefugt, risiko for kondensdannelse på og i konstruktioner samt analyse af betingelser for skimmelsvampeangreb.

Indhold

Foruden fugtmodellen gennemgås de nye modeller for:

simulering af gulvvarme,
beregning af rudetemperaturer,
simulering af indvendige og udvendige solafskærmninger,
naturlig ventilation (og infiltration),
simulering af solceller integreret i klimaskærmen,
samt nye muligheder for at visualisere og dokumentere bygningsmodellen.
Kurset gennemgår også de mere avancerede systemer og reguleringsfunktioner for ventilationsanlæg, naturlig ventilation samt integreret regulering af solafskærmning og belysning.

Målsætning

BSim-brugerne får et godt overblik over alle simuleringsmuligheder i programpakken. Deltagerne opfordres til evt. at beskrive egne bygningsmodeller med aktuelle problemstillinger vedrørende opbygning af model og fastlæggelse af beregningsforudsætninger.Deltagere

Kurset er henvendt til projekterende ingeniører, teknikere i bedriftssundhedstjenester, undervisere samt teknikere i offentlige forvaltninger, og forudsætter en vis erfaring i brugen af BSim-pakken.Kursusform

Foredrag,demonstrationer, diskussioner af principielle problemstillinger samt deltagernes konkrete bygningsmodeller og simuleringsspørgsmål. Hent PDF versioner af de præsentationer som blev vist på 2011 kurset her.Kursusmateriale

Noter og artikler. Elektronisk brugervejledning kan evt. hentes her.Undervisere

Kjeld Johnsen, Karl Grau eller Kim B. Wittchen, alle fra Statens Byggeforskningsinstitut.