Beregning af el-ydelser fra bygningsintegrerede solceller

Det er nu muligt at benytte BSim til at beregne ydelsen fra bygningsintegrerede solceller. Med udvidelsesmodulet SimPv kan man simulere den elektriske ydelse fra solceller placeret på bygningens klimaskærm. SimPv tager bl.a. højde for skygger fra omgivende bygninger samt den valgte indbygning af de enkelte solcellepaneler, hvilket har afgørende betydning for ydelsen.

Prisen for udvidelsesmodulet SimPv er 2500,- kr. for alle brugere/pc’er på én normal licens, og 5000,- kr. for alle brugere/pc’er på en serverlicens.

Solceller i BSim

Ydelsen fra solcellepanelerne kan umiddelbart beregnes med og uden slagskygger. Slagskygger er et problem for solcellepaneler, da slagskygge på én solcelle i et panel vil kunne reducere ydelsen fra hele panelet til nær 0. SimPv kan tage hensyn til denne effekt og reducerer ydelsen fra et panel til en brøkdel af ydelsen ved fuld sol.


Beregningsmodel

Beregningerne bygger på nogle få, simple forudsætninger om solcelleanlæggets samlede effektivitet, effektiviteten hvis panelerne rammes af slagskygger samt anlæggets evne til at kompensere for slagskygger. Når arealerne med solceller er placeret på en flade i bygningsmodellen og dermed underlagt skygger fra bygningen og omgivelserne, kan de lokale skygger fra panelernes rammer eller montagesystem medtages i beregningerne. Under beregningerne summeres ydelsen fra alle solcellepaneler monteret i den samme flade. Det vil ofte svarer til hvad der knyttes sammen elektrisk i én vekselretter. Hvis der ønskes en sammenligning af ydelsen med og uden slagskygger - den såkaldte performance ratio, kan resultaterne umiddelbart overføres til et regnearkprogram.


Figuren viser resultaterne fra en års beregning med SimPV for tre flader med solceller. En lodret facade og to tagflader med hældning på 15 hhv. 45 °, samt en sum for alle fladerne.

SimPv er verificeret gennem sammenligninger med beregninger i det mere avancerede program PvSyst., der anvendes til mere detaljerede simuleringer og dimensionering af solcelleanlæg. Sammenligningen har vist god overensstemmelse, med typiske afvigelser på 3-10 %.