Grundkursus Indeklimasimulering


Introduktion

Siden frigivelsen af programpakken BSim er der sket væsentlige forbedringer og udvidelser af BSim-pakken. Blandt udvidelser er bl.a.:

  • nyudviklet fugtmodel
  • model til simulering af gulvvarme
  • forbedret model til beregning af rudetemperatur
  • forbedret model til simulering af solafskærmning
  • ny model for naturlig ventilation (og infiltration)
  • CO2-styring samt beregning af PAQ (perceived air quality)
  • mere end 550 sæt klimadata fordelt over hele verden fra Internettet.

Indhold

Kurset giver en grundig gennemgang af hele den nyudviklede programpakke BSim, herunder modul til rumlig opbygning af bygningsmodeller (SimView), et analyseværktøj til vurdering af solindfald og skygger (XSun) samt rutiner til beregning af dagslys (SimLight). Bag modellerne ligger en database (SimDB) der indeholder nødvendige data for byggematerialer og bygningskomponenter.

BSim pakken rummer også en række applikationer og links som kan aktiveres fra programmet. SimDxf er et program til opbygning af bygningsmodeller på baggrund af CAD-tegninger. Modeller til Bv98 programmet kan opbygges i SimView og aktiveres via et link til programmet. Det er muligt at eksportere bygningsmodeller for simulering af dagslys i programmet Radiance, og endelig kan resultaterne fra tsbi5 simuleringerne benyttes som inddata (randbetingelser) til CFD beregninger.

Målsætning

Deltagerne vil lære at beherske brugen af alle programmodulerne i BSim og blive i stand til at opbygge bygningsmodeller og gennemføre termiske simuleringer med tsbi5 samt analyser af solindstråling og skyggeforhold i bygninger.

Deltagere

Projekterende ingeniører og arkitekter, teknikere i bedriftsundhedstjenester, undervisere samt energi- og miljøansvarlige i offentlige forvaltninger. Kurset omhandler BSim og henvender sig primært til personer, der har et vist grundlæggende kendskab til bygningsfysik og bygningsinstallationer og som ønsker en indføring i den nye programpakke.

Kursusform

Foredrag, demonstrationer, aktiv anvendelse af pc'er, gruppearbejde, løsning af opgaver samt diskussion.

Kursusmateriale

Noter, artikler samt uddrag af elektronisk brugervejledning. Kursusmaterialet kan hentes her. Evt. supplerende materiale (udleveres ikke): Danvak grundbogen. Hent de præsentationer som bliver benyttet på kurset her.

Undervisere

Kjeld Johnsen, Karl Grau eller Kim B. Wittchen, alle fra Statens Byggeforskningsinstitut.