IBPSA Nordic

IBPSA Nordic logo.jpg

SBi deltager i en nordisk sammenslutning IBPSA-Nordic (The Nordic regional affiliate of the IBPSA-World), der er et non-profit selskab under det internationale selskab IBPSA (The International Building Performance Simulation Association. SBi er med i bestyrelsen for det nordiske samarbejde, der foruden Danmark består af landene Norge, Sverige og Finland.

Formålet med samarbejdet er at udvikle og fremme brugen af simuleringsværktøjer, der kan forbedre de energi- og miljømæssige forhold i bygninger.

Samarbejdet er et forum for forskere, designere, udviklere og praktikere inden for bygningers ydeevne, hvor de kan mødes og udveksle viden og ideer gennem konferencer, lokale møder, et on-line tidskrift samt lignende aktiviteter. Alle med interesse på området kan være medlem af samarbejdet.