Introduktion til anvisningen Beregning af dagslys i bygninger

​Skabelonmetoden
Introduktion til en håndberegningsmetode

SimLight
Introduktion til beregning og simulering af dagslys i bygninger vha. edb-værktøjet BSim

Vinduet som lyskilde
Vinduets størrelse, type, placering og orientering