Kort om BSim

​BSim (Building Simulation) er et integreret edb-værktøj til projektering af bygninger og installationer.


BSim-programpakken består af seks faste moduler:

Derudover er det muligt at købe en række Udvidelsesmoduler til BSim.


SimView – til visuel fremstilling af bygningsmodellens geometri

SimView er programpakkens fælles grafiske brugergrænseflade. Her opbygges bygningsmodellen én gang for alle som en fuld 3-dimentionel model. I SimView defineres bygningsmodellens geometri, konstruktioner, materialer og installationer. Det er også muligt at importere CAD-tegninger og opbygge modelgeometrien ud fra dem.


Modellen vises som en 3D-tegning, en grundplan og to snit samtidigt. Desuden vises en hierarkisk træstruktur af modellen, som gør det muligt at redigere de enkelte dele i modellen. Data kan overføres til andre programmer for viderebehandling, fx Be10 og DirectX.

bin

Tsbi5 – dynamisk simulering af indeklima og energiforhold

Tsbi5 er grundstenen i BSim. Modulet gør det muligt at foretage dynamisk simulering af indeklima, energi og fugtforhold i bygninger. Resultaterne kan fx bruges ved valg af klimatekniske løsninger i forbindelse med projektering af nybyggeri og ved renovering af bygninger og klimainstallationer, inden renoveringen gennemføres i praksis.


Med tsbi5 er det fx muligt at afprøve forskellige strategier for at reducere temperaturen i bygninger med solafskærmning, udluftning og ventilation mm. Data kan overføres til andre programmer for viderebehandling, fx CFD (Computational Fluid Dynamics).


bin (1)

XSun – analyse og simulering af sollys og skygge


XSun er et værktøj til detaljeret analyse af solfordeling og skygger i og omkring bygninger, fx den direkte solstrålings vej gennem en bygning og betydningen af skygge fra bygningen selv og dens omgivelser. Under simuleringerne med tsbi5 kan fordelingen af solenergien beregnes løbende med XSun.

Simuleringer i XSun kan vises som animationer af sollysets bevægelse gennem bygningen. Animationerne kan også gemmes som videoklip, og vises på en pc, hvor BSim ikke er installeret. Data kan også overføres til andre programmer for viderebehandling, fx Radiance.

bin (2)

SimLight – beregning af dagslys

SimLight indeholder algoritmer til bestemmelse af dagslysforholdene i et punkt eller et plan i et simpelt opbygget rum. Resultaterne kan vises som grafik (nedenstående figur) eller tabeller.

Beregninger fra SimLight kan overføres til tsbi5, hvor de kan bruges som inddata for regulering af kunstlyset eller data kan overføres til andre programmer for viderebehandling, fx Radiance.

SimDXF – import af CAD-tegninger


SimDXF kan bruges til at opbygge en rumlig model med udgangspunkt i en CAD-plantegning, gemt i DXF-format. Derved er det muligt at benytte CAD-tegninger som grundlag for opbygning af modelgeometrien til BSim. Fra CAD-tegningen udvælges de systemlinjer, der siden danner 3D-geometrien i den grafiske brugergrænseflade SimView.

bin (4)

SimDB- database med konstruktioner og materialer


BSim leveres med databasen SimDB (MS Access), som indeholder data for en række forskellige materialer, konstruktioner, vinduer og overflader. Indholdet i databasen kan udbygges af brugeren efter behov.

Selv i bygningsmodeller med mange hundrede konstruktioner og vinduer kan man med nogle få museklik tilknytte data til de forskellige grupper af bygningsdele, fx alle ydervægge på én gang.

bin (5)

Klik her for at hente BSim brochure på engelsk i pdf-format. BSim brochure.pdf