Opdateringshistorie

Informationer på denne side er primært til brug for udviklerne af BSim som en dokumentation af de ændringer som er sket med programmet, men kan også bruges til at forklare forskelle i resultater opnået med forskellige versioner af programmet.

2020

7,20,6,22
 • Rettet fejl i forbindlese med skrivebeskyttede databaser som blev introduceret i fm. opdatering 7.20.5.27. 
 • BSim's standard databaser skal herefter altid være placeret i samme mappe som BSim er installeret i for at sikre skrivebeskyttelse. Standardplaceringen for BSim installationen er: C:\Program Files (x86)\Danish Building Research Institute\BSim10\
7,20,5,27
 • skftet til ny version af udviklingsmiljø
 • rettet stndardværdi for recess på vinduer fra 0 (bagkant af facade) til 0,0001 (0,1 mm tilbagetrukket i forhold til facadens forkant)
 • rettet fejl i CO2 afgivelsef fra personer fra 17,0 til 20,4 l CO2 pr. time ved aktivitet på 100 W
 • forberedelse til import af 3D CAD tegninger fra SketchUp 
 • etablering af BSim Manager for styring af BSim på server og mulighed for uddata til tidsskridt niveau
 • ovenstående er første skridt hen mod en fuldt internetbaseret version af BSim

2016

7,16,8,11
 • fejlrettelse i håndtering af solafskærmning
7,16,1,19

 • tsbi5: File/Weather data/ASHRAE, rettet link til download af 2013vejrdata

2013

7,13,9,30
 • SimView: File/Browse, rettet fejl i Win 7.
7,13,9,24
 • SimView: Rettet About: bsim-support@sbi.aau.dk
7,13,9,24
 • Modellen: Dimensionerende varmetab: Fjernet 15 % tillæg for tab gennem tag.

2012


7,12,9,4
 • Version 7. Skiftet til Visual Studio 2010 (version 7, xx, xx, xx).
6,12,1,16
 • FloorHeat: Tilføjet parameteren WaterMassFlowSupply.

2011

6,11,12,7
 • PerezModel: DiffSky, kun positive værdier returneres.
6,11,11,7
 • ModelDoc: Rettet beregning af orientering.
6,11,5,3
 • Rettet fejl ved eksport til Be10.
6,11,4,12
 • Tilføjet link til PackCalc.
6,11,1,14
 • Tsbi5 Ny option: Reg. System Time Step. Valg om systemer reguleres ved start af time, eller på tidsstep niveau.

2010

6,10,11,18
 • SimLight Hvis referencepunkt ikke ligger indenfor 'inner shell' forsøges med 'outer shell', dvs systemlinierne.
6,10,10,20
 • tsbi5 Valg af aktive systemer flyttet fra starten af en time til hvert tidsstep.
6,10,9,24
 • tsbi5 Enkeltzone natvent: rettet beregningen i Combined tilfældet.
6,10,7,5
 • tsbi5 Rettelse 4,6,2,13 qHeating mm fjernet.
6,10,5,27
 • DisMdl FloorHeatCtrl: vælger mode for den aktive komponent.
6,10,4,13
 • XSun, tsbi5 Rettet algoritmen Behind til bestemmelse af om en flade skygger for solen.
6,10,4,9
 • tsbi5 Solafskærmning: rettet ActivateShading.
6,10,3,15
 • tsbi5 Gulvvarme: Check at FloorHeatCtrl ikke er oprettet i den gamle version af gulvvarmemodellen.
6,10,1,26
 • tsbi5 Modellens navn er max. 63 tegn ved parametre fra eksterne modeller.

2009

6,9,12,1
 • tsbi5 Solafskærmning, SolarCtrl: hvis Shading Coeff er opgivet anvendes denne, ellers værdien fra SolarShading.
6,9,11,30
 • tsbi5 NatVent: for åbninger var CntFraction udefineret.
6,9,11,18
 • SimView ModelDoc: construction gross area – opening/windor arealer.
 • Tilføjet View/ConstDoc: gem tekstfil med oversigt over bygningens konstruktioner.
6,9,10,30
 • XSun Flader uden vinduer/åbninger blev ikke vist med eksterne skygger (ændret).
6,9,10,12
 • tsbi5 SunAz: rettet til nord = 0 (solens az + 180).
 • Vejrdata ASHRAE: rettelse for nye parametre.
 • Tilføjet co2 regulering i VAVCtrl.
6,9,9,23
 • tsbi5 ExtIllum nulstilles når solen ikke er over horisonten.
6,9,9,3
 • SimLight Tilføjet check at windoors er firkantede (går ned med trekantede).
6,9,8,20
 • tsbi5 Enkeltzone natvent: rettet co2 regulering.
6,9,7,17
 • tsbi5 Enkeltzone natvent: rettet regulering.
6,9,7,16
 • SimView ModelDoc: rettet beregning af orientering for windoors.
6,9,7,9
 • DisDb5, DisMdl Tilføjet tabel for solenergitransmittans (BSim2009.mdb)
6,9,6,18
 • BSimFht Ny version af gulvvarme, Max.
6,9,5,11
 • tsbi5 Pcm tilføjet med moisture/latent heat
6,9,3,23
 • StepXml Hvis dis-model ikke kan læses forsøges læsning som xml.
6,9,3,17
 • tsbi5 Moist, Latent Heat, LossCoeff: check for div med 0.
6,9,3,11
 • DisMdl, tsbi5 Tilføjet Solar Limit på LightCtrl, og SwitchOff på DaylightCtrl.
6,9,3,11
 • DisDb5 Graf for Pcm på PcmPage (JRO)
6,9,2,17
 • tsbi5 Vent. ReturnAirCtrl: nulstilling af 'return fraction'.
6,9,2,13
 • tsbi5 Langbølget stråling: varialbelt overgangstal kun for vægge (ikke vinduer)
6,9,2,12
 • tsbi5 ZoneTempCtrl: tilføjet styring efter master zone.
6,9,2,9
 • SimView Export til be06, rettet vægarealer (reduceres med vinduesarealer).
6,9,1,21
 • DisView, DisMdl Redigeringsfunktioner tilpasset Windows Vista.
6,9,1,9
 • DisMdl Tilføjet oprydning for PcmMaterial (ConstructionMaterialDestruct).
6,9,1,7
 • DisView Rettet Model Doc

2008  

6,8,12,17
 • tsbi5 Simulation/Check: tilføjet udskrift af konstruktioners opdeling i lag.
6,8,12,10
 • tsbi5 XSun: recess for windoor implementeret. Recess=0 (standardværdi) ruden er placeret inderst i åbningen. Recess > 0 måles fra ydersiden (side 2).
6,8,12,3
 • SimView, tsbi5 Under Room Properties er tilføjet mulighed for at vælge bygningens site som Thermal Properties, dvs udeklima fra vejrdata.
6,8,11,20
 • tsbi5 Xsun/SunRad: rettet pointer til ukendt zone.
6,8,11,10
 • tsbi5 Simulering af pcm materialer.
6,8,10,8
 • dismdl, tsbi5 NightCoolCtrl: sensor zone, fjernet valg af outdoor, ændret til current zone.
6,8,10,7
 • tsbi5 NightCoolCtrl: check at sensor zone refererer til tz i current building.
6,8,10,3
 • tsbi5 Alle simuleringsoptions gemmes i modellen, incl. simuleringsperiode, tilføjet Save Options i Options fanebladet.
6,8,10,1
 • tsbi5 NightCoolCtrl: rettet kriterium for aktivering (vp.active ved skift mellem reguleringsformer).
6,8,9,24
 • SimView Check af MDAC rettet for version > 2.
6,8,9,23
 • DisMdl Tilføjet PcmMaterial.
6,8,9,22
 • DisDb5 Tilføjet PCM materialer (BSim2008.mdb)
6,8,9,8
 • tsbi5 Rettet regulering i BlindCtrl.
6,8,9,3
 • tsbi5 Advarsel ved indsvingning i simulering, temp. ikke stabiliseret, mulighed for at fortsætte indsvingning.
6,8,8,14
 • tsbi5 BlindCtrl: udefineret reference til vejrdata (z0->rfy).
6,8,8,5
 • tsbi5 WinDoor parameter NetSun korrigeret for solarLost (fra termisk zone).
6,8,6,16
 • tsbi5 SimFace: CalcRsurf, pow(x, y) fejler når x -> 0.
6,8,6,4
 • SimView File/Mail Project To: check for xml, og databasen omdøbes fra .mdb til .disdb, så den ikke slettes i mailen.
6,8,6,4
 • tsbi5 Rettet OnOff regulering DaylightCtrl for belysning.
6,8,6,3
 • tsbi5 Rettet SolarCtrl for solafskærmning så den er bagud kombatibel.
6,8,5,28
 • tsbi5 Rettet xsun solfordeling (cos indfaldsvinkel begrænset til -1 : 1).
6,8,5,23
 • tsbi5 Gemning af tekst filer fra HeatBalance og Tables (Alt+X).
6,8,5,13
 • SimView Bounding box kan gøres mindre end den automatisk beregnede.
6,8,5,8
 • tsbi5 Fugtmodel: rettet automatisk lagdelig ved accept af foreslået tidsstep.
6,8,3,14
 • tsbi5: TryConvert: rettet beregning af solhøjde ved konvertering af verjdata.
6,8,1,23
 • tsbi5: Tilføjet ny regulering af solafskærmning: SensorCtrl og BlindCtrl.
6,7,12,6
 • Modellen: Tilføjet BlindCtrl for solafskærmning.
6,7,12,4
 • Modellen: Tilføjet HeatPump system.
6,7,11,30
 • tsbi5: Vinkelfaktorer: beregnes for inner shell. Hvis det mislykkes, beregnes for systemlinier, og der udskrives advarsel.
6,7,10,22
 • DisView: Tilføjet eksport til Be06.
6,7,8,9
 • Modellen: Nyt system: FloorHeating, vandbaseret gulvvarme system.
6,7,6,26
 • tsbi5: HeatCoolCtrl og FloorHeatCtrl: check at Te Min er forskellig fra Design Temp.
6,7,2,26
 • SimLight: Rettet beregning af Sf1.
6,7,2,26
 • tsbi5: Tilføjet TiMean til zone-loggen.
6,7,1,25
 • BSim: Version 6. Skift af udviklingsmiljø til Visual Studio 2005 (version 6,x,xx,xx). Kræver installation af komplet opdatering.
 


4,7,1,18
 • tsbi5: Termisk zone: Tilføjet Ti fraction (andel af Ti) og tMrt for beregning af tOp. Ny input parameter.
4,7,1,4
 • tsbi5: Model for filtration af konstruktioner mod det fri.
 • tsbi5: Ny option for valg for skift af vejrdata ved simulering over flere år.
4,7,1,3
 • tsbi5 Fugtmodel: Forbedret beregning af latent heat.
4,6,11,24
 • SimView: Hvis vejrdata ikke kan findes, søges der i undermappen Climate.
4,6,8,24
 • XSun: Rettet algoritme til bestemmelse af om en ekstern flade er en mulig skyggegiver.
4,6,7,12
 • SimView, DisDb5, Modellen: Fejl ved udefineret materiale i fugtegenskaber i databasen (et materiale findes i thermal-tabellen men ikke i moisture-tabellen).
4,6,6,23

 • SimView: Rettet dimensionerende varmetab mod fiktiv zone.
4,6,4,24
 • tsbi5: På flader: DirRad, SkyRad og GroundRad, enhed ændret til W/m2,qRad2 nulstilles når solindfaldet bliver 0.
4,6,3,28

 • tsbi5: Beregning af vinkelstrålingsforhold rettet ved langbølget stråling.
4,6,2,13

 • tsbi5: ZoneTempCtrl: ændret regulering når top mellem min- og max inletqHeating, qCooling manglede bidrag for sidste tidsstep (rettet midlertidigt).
4,5,12,1

 • tsbi5: Rettet at solafskærmninger i rum udenfor en termisk zone fik tsbi5 til at gå ned med xsun slået til.
4,5,11,24

 • tsbi5: Ventilation + ZoneTempCtrl: rettet fejl i genopvarmning og -køling for befugtning.
4,5,10,12
 • tsbi5: Glazing temp option: hvis glasareal = 0 division med 0. Rettet så den gamle glasmodel bruges når glasareal = 0.
4,5,7,7

 • tsbi5: Natvent: Reguleringsfaktor regulerer "max airchange". CO2 tilfælde starter komponenterne til opvarmning.
4,5,6,21

 • STEP: Rettet at filnavn ikke måtte indeholde ' (apostrof).
4,5,5,30

 • tsbi5: Ventilation: rettet beregning af ExtractHum.
4,5,5,18

 • tsbi5: NightCoolCtrl: Fans kan til- og fravælges som aktive komponenter.
4,5,5,13
 • SimView: Link til F1-hjælp for opening property rettet.
 • tsbi5: Kondensations risiko tilføjet til konstruktioner, ændret til indikator for hvor tæt overfladen er på kondens i et interval på 5 °C over dugpunktet. Gælder også for WinDoors.
 • tsbi5: Check for tilstedeværelse af sollysfaktorer indført for dagslysstyring.
4,5,5,3

 • SimView: Hvis hjælpeteksten var åben når BSim blev afsluttet blev processen (DisView) ikke afsluttet, men kørte videre i baggrunden og brugte processortid. Fejlen er rettet.
 • SimView: Ved højre-klik i tsbi5-grafik vises kun relevante valgmuligheder.
4,5,5,2

 • tsbi5: Forbedret beregning af vinkelstrålingstal ved langbølget stråling.
 • SimView: Visning af grafer på HeatCoolCtrl for opvarmning og køling rettet.
4,5,4,7

 • tsbi5: Tilføjet navn for termiske zoner på grafer under simuleringen.
 • SimView: Højreklik i træet på udefineret konstruktion, WinDoor mm. åbner databasen.
4,5,4,1

 • tsbi5: Natvent: check at vejrdata indeholder vindhastighed.
4,5,3,31

 • SimView: Site property: Tilføjet højde over havet (elevation).
4,5,3,29

 • SimView: Site property: tilføjet oplysning om vejrdata, wind speed og pressure.
4,5,3,18

 • tsbi5: Udvidet vejrdata med vindhastighed (m/s) og barometertryk (Pa).
 • tsbi5: Barometertryk tilføjet som parameter AtmPress for udeklima.
4,5,3,17
 • modellen: VAVctrl: VAV max factor skal være >= 1, check indlagt.
4,5,3,1

 • tsbi5: Ctrl-C (kopier) virker i Heat balance og Tables fanebladene.
4,5,2,28
 • SimDxf: Tilføjet XP style brugergrænseflade.
4,5,2,25

 • SimView: Tilføjet XP style brugergrænseflade.
4,5,2,23

 • DisMdl: Heating/Cooling/Venting/Ventilation: valg af Air Source/ Sensor Zone kun fra termiske zoner som tilhører den aktuelle bygning.
4,5,2,16

 • tsbi5: Regulering af ZoneTempCtrl rettet tilbage til før version 4,4,12,4.
4,5,2,2

 • tsbi5: Efter minimering af graf placeres knapper korrekt.
4,4,12,21

 • tsbi5: Valg af placering af legend for grafer tilføjet under Yscale.
4,4,12,9

 • tsbi5: Gulvvarme tilladt i demo-versioner.
 • tsbi5: Kalender for valg af datoer tilføjet ugenummer.
4,4,12,9

 • tsbi5: XSun: aktivering af skodde/solafskærmning kun når der var sol, rettet.
4,4,12,4

 • SimView: XSun: viser mørk baggrund når solen er gået ned.
 • SimView: ZoneTempCtrl: Rettet køling til min. indblæsningstemperatur også under køle-setpunkt.
4,4,11,10
 • BSim: Officielt skiftet navn til BSim efterfulgt af primært versionsnummer (4).
 
3,4,10,18

 • tsbi5: Kappa-modellen: ved beregning af indblæsningstemperaturen indgår infiltration ikke længere.
3,4,10,18

 • tsbi5: MoistureLoad: tilføjet model for Swimming Bath.
3,4,8,6

 • tsbi5: NatVent: Åbningsgrad/vindhastighed tilføjet på WinDoors.
3,4,8,3
 • tsbi5: Der kan højst gemmes 32767 parametre pr. time i en resultatlog! Grænsen kan overskrides i forbindelse med uhensigtsmæssig valg af resultater i store modeller med fugtsimulering. Indført check så simulering afbrydes hvis grænsen overskrides.
3,4,7,28
 • SimView: Clean model og geometry: rettet fejl for referencer til Ground.
3,4,7,22

 • SimView: Ny option: Save "undo" filer på lokal pc. Undo/redo filer gemmes på lokal pc i stien defineret ved TMP/TEMP variablen (typisk C:\TEMP). Hurtigere når BSim køres fra netværksdrev. Ellers anvendes samme sti som den aktuelle model.
 • SimView: "Redo" implementeret, et niveau, dvs. seneste "undo" kan fortrydes.
3,4,6,22

 • tsbi5/XSun: Fordeling af diffus stråling til bagvedliggende zoner.
3,4,6,1

 • tsbi5: NatVent: Ved udefineret vindretning (990°) sættes cp = 0.
3,4,4,20

 • tsbi5: Simulering kan gå galt hvis der accepteres et større antal tidsstep som anbefalet af tsbi5 (fx 13 som ikke giver et lige antal step/halvtime).
3,4,3,16
 • tsbi5: Konvertering af vejrdata: longitude interval rettet fra –90 -+90 til –180 – +180.
3,4,3,10

 • DisMdl: Solafskærmning: valg af placering blokkeret (bruges ikke endnu).
3,4,3,9

 • SimView: About support: licenser BS4xxx sendes til support@alware.de.
3,4,2,17

 • tsbi5: Natkøling: tilføjet mulighed for placering af føler i konstruktion.
3,4,1,28

 • tsbi5: Natvent: check af åbningers placering for Combined Two Levels.
3,4,1,19

 • tsbi5: Parameters/Open New Model: problem med ÆØÅ på netværksdrev rettet.
3,4,1,13

 • tsbi5: Fugtbalance justeret.
3,4,1,9

 • SimView: 2000-brugere: spærret for DirectX eksport, ny glasmodel og gulvvarme.
3,4,1,8

 • Modellen: Rettet beregning af natvent cond.
3,3,12,17

 • tsbi5: Mixing: Udetemperatur kriteriet har højest prioritet.
3,3,11,27

 • Modellen: Check for entydige navne for systemer.
3,3,11,26

 • SimDB: Ved ny/kopi tildeles automatisk næste ledige sfb-nummer.
3,3,11,24

 • SimView: Ny option: Auto check for update.
3,3,11,14
 • Tsbi5: Langbølget stråling: stop hvis vinkelstrålingstal < 0 (kan skyldes windoor går ind i nabokonstruktioner).
3,3,11,13

 • Tsbi5: TzInlet beregnes også for kappa = 1.0.
3,3,10,30

 • Tsbi5: Geometriske kuldebroer.
3,3,10,22

 • Tsbi5: Fordeling af direkte solindfald på flader, kun xsun uden langbølget stråling.
3,3,10,20

 • Modellen: Venting tilføjet MaxWind (kun for natvent), aktiv når MaxWind > 0.
3,3,10,4

 • Tsbi5: Rettet fugtlast bidraget i fugtmodellen.
3,3,8,23

 • SimView: Tilføjet File/Browse for visuelt at finde model.
3,3,7,31

 • tsbi5: Fejl hvis konstruktions lagtykkelse = 0 rettet.
3,3,7,28
 • tsbi5: Natvent tilføjet logparametre VentSpeed og VentCp for Windoors.
3,3,7,18
 • SimView/XSun: Resultatlog for SimPv.
3,3,6,19
 • SimView: Ved indsætning af flere Windoor’s genereres forskellige navne.
3,3,6,6
 • Modellen: Venting tilføjet Sensor Zone.
3,3,6,5
 • SimView: Termiske zoner kan trækkes i træet (med venstre knap på musen trykket ned) for ændret simuleringsrækkefølgen (oppefra og ned).
3,3,5,13
 • SimDB: Database tabel glazing_material_ex udvidet med refl2 og absorp2.
 • tsbi5: Beregning af glastemp. Rettet tilsvarende.
3,3,5,2
 • SimView: Finish property tilføjet valg af Wind Exposure (for natvent). Kan kun vælges for den finish som vender mod det fri.
3,3,4,10
 • SimView: Dynamisk placering af Default dialogen.
 • tsbi5: Langbølget stråling, direkte solindfald fordeles til alle flader.
3,3,3,20
 • SimDxf: Rettet mindre fejl ved indlæsning af arc-fil.
3,3,3,14
 • tsbi5: Rettet fejl ved registrering af luftstrømme.
3,3,3,12
 • SimView: Insert Windoor: i dialog tilføjet dt0, minimum afstand fra kant til konstruktion.
3,3,3,7

 • SimView: Valg af Edge: hvis en flade, windoor, åbning eller pv er valgt søges kanten kun i disse.
3,3,3,4

 • SimView: Split Edge funktion: hvis en vertex i kanten er valgt skal der angives en længde fra den valgte vertex til den nye vertex.
 • SimView: Sletning af vertex som deler en lige kant kan ske med delete funktionen.
3,3,2,24

 • tsbi5: Under tables kan en logfil ikke åbnes flere gange.
3,3,2,19

 • SimLight: Tilføjet valg mellem to forskellige formfactor beregningsmåder (interreflekteret bidrag).
3,3,2,14
 • tsbi5: Luftmængder i loggen (mixing, infiltration, venting og ventilation) ændret til middelværdi for timen.
3,3,2,13

 • Modellen: Beregning af inner shell: hvis vinkel mellem fladenormaler < 5 ° er fladerne parallelle.
3,3,2,10

 • tsbi5: Tables/graf/autoscale: valg mellem to forskellige metoder.
3,3,2,9

 • tsbi5: NightCoolCtrl: rettet beregning af energiforbrug (var forkert hvis aktiv første halvtime og ikke i sidste halvtime).
3,3,2,6

 • tsbi5: Ny parameter for WinDoor: VentDPi. Trykdifferens (Pa), kun NatVent.
3,3,1,31

 • tsbi5: Ny parameter for termisk zone: VentPi. Det interne tryk (Pa), som kun beregnes i forbindelse med naturlig ventilation.
3,3,1,29
 • Modellen/tsbi5: Valg af natvent model i venting dialog, og ikke længere i tsbi5/options.
3,3,1,28

 • tsbi5: Ny parameter for termisk zone: VentFrac. Middel andel af max venting.
3,3,1,22

 • tsbi5: VAVCtrl tilføjet MaxInletTemp.
3,3,1,21

 • SimView: Demo tillader brug af alle tillægsmoduler (fugt, pv, natvent).
3,3,1,20
 • tsbi5: Forbedret autoscale i grafik.
3,3,1,14

 • SimView: Vejrdata søges (1) absolut sti (2) projekt folder (3) BSim folder.
3,3,1,9
 • tsbi5: Ændret beregning af ny glastemp.
3,2,12,18

 • tsbi5: Varmebalance tilføjet Co2, PAQ og FloorHeat.
3,2,12,12

 • SimView: Understøttelse af nyt format for f1-hjælp.
3,2,12,10

 • SimView: Windoor/Opening property dialog tilføjet data for naturlig ventilation.
3,2,12,5

 • tsbi5: Rettet negativ NetSun med Xsun.
3,2,12,3

 • SimView: Use current model flyttet til hver enkelt applikation.
3,2,11,21

 • SimLight: Rettet fejl ved beregning af interreflekteret bidrag (mulighed for division med 0).
 • SimView: Ny option: Recent Files (mellem 4 og 16).
 • SimView: File open filter opdelt for valg af dis og backup filer.
3,2,11,2

 • DisMdl/tsbi5: Check at tidsangivelse og døgnprofil er aktive.
3,2,10,29

 • tsbi5: Tidsplaner defineret med ugenumre blev mandag forskudt en uge.
 • XSun: Ved skift til SimView/tsbi5 under capture blev fokus fastholdt i forgrunden.
3,2,10,24

 • tsbi5: Venting tilføjet CO2-styring.
3,2,10,21

 • SimView: Systemer kan slettes fra ThermalZone/Windoor property ved at fjerne afkrydsning.
3,2,10,18

 • SimView: ThermalZone property tilføjet floor area.
3,2,10,17

 • SimView: Site tilføjet valg af terræntype.
3,2,10,8

 • tsbi5: Beregning af CO2 niveau.
 • SimView: Scroll når et element i træet trækkes til top eller bund.
3,2,10,3
 • SimView: Tilføjet kopi af parameterliste (tsbi5/Parameters).
 • SimView: Ny XSun-option: Show Inner Shell.
3,2,10,2

 • SimView: Beregning af CO2 koncentration for termiske zoner.
 • DisMdl: Tilføjet CO2 koncentration for udeluften på Site.
3,2,9,25
 • tsbi5: Tilføjet kondens risiko for Windoors.
3,2,9,24

 • SimView: Rettet scroll i grafiken.
3,2,9,23
 • DisMdl: Tidsangivelser, døgnprofiler og people hentet fra en profil er beskyttet mod rettelser.
3,2,9,6

 • tsbi5: Tilføjet PAQ til termiske zoner (Perceived indoor air quality).
 • tsbi5: Temperatur på begge sider af glas.
3,2,8,16

 • tsbi5: Indført tarif-system for energiforbrug.
3,2,8,15

 • tsbi5: Rettet fejl ved regulering af skodde/solafskærmning med XSun valgt, og når er termisk zone indeholder mere end et rum.
3,2,8,14

 • SimView: Forbedret funktion til lokalisering af flade ved Ctrl+klik på kant.
3,2,8,9

 • SimView: Genvej for property: Alt+Enter (svarer til højreklik i træet).
3,2,8,2

 • SimView: Check for MDAC installeret og version mindst 2.50.
 • Setup02: Den engelske version af Bv98 (Hd98) tilføjet.
 • Update02: Engelsk brugervejledning mangler fortsat.
3,2,8,1

 • SimView: Ny option: ’Auto Update View’ for automatisk opdatering af modellen når der trækkes et nyt element fra databasen til træet (som standard slået fra).
3,2,7,31

 • tsbi5: F1-hjælp i skemaer: hjælpen dirigeres til dialogen/fanebladet som indeholder skemaet.
 • tsbi5: Horisontal scroll-bar for vejrdatakonverterings-dialogen.
 • tsbi5: For åbninger tilføjet initiering af sidefinner.
3,2,7,25

 • SimView/tsbi5: Tilføjet døgnprofil til Mixing.
 • SimView/tsbi5: Dynamisk grafik i System/Controls.
 • SimView/tsbi5: Rettet GrossSun/NetSun for WinDoors.
 • BSim2002: Version 3.
2,2,5,2

 • tsbi5: Time middelværdi for top gemmes i loggen.
2,2,4,22

 • SimView: Scale og Grid gemmes sammen med projektet.
2,2,4,12

 • tsbi5: Tilføjet menupunkt File/Weather Data/ASHRAE for at hente og konvertere ASHRAE vejrdata for ca. 550 lokaliteter i hele verden.
2,2,4,3

 • SimView: Rettet, at udskrift af varmebalance mangler kolonne.
2,2,3,29

 • tsbi5: Konvertering vejrdata, format af vindretning rettet.
2,2,3,5

 • tsbi5: Rettet fejl når simuleringsoptions gemmes i projektet.
2,2,2,7

 • SimView: Rettet Split Edge funktion.
2,2,2,4

 • tsbi5: Konvertering af vejrdata, rettes skydække/fraction.
2,2,1,24

 • tsbi5: Simulerings-options gemmes sammen med projektet.
2,2,1,9
 • tsbi5: Rettet fejl ved beregning af dagslysbidrag fra vindue.
2,2,1,7

 • Tsbi5: Logfil kan ikke åbnes hvis den allerede er i brug under simulering.
2,2,1,4

 • SimView: Xsun: Funktionen til check for om extern flade kan skygge er ændret.
2,2,1,2

 • Trans5.dll: Xsun tolerance ændret.
2,1,12,12

 • DisView: Ny ikon i træstrukturen for flader, som afspejler om bygningselementer fra databasen ikke er tilknyttet objekter fra databasen. Forskellig ikon for *.dis- og *.dbk-filer.
2,1,12,10

 • Bv98 Dis.dll: b-værdi for tage rettet til 0.
 • SimLight: Rettet beregning af interreflekteret bidrag (formfaktor beregningen).
2,1,12,5
 • tsbi5: Langbølget stråling, rettet beregning af temperaturafhængigt overgangstal.
2,1,12,3

 • tsbi5: Gulvvarme, ny regulering af opvarmning (foreløbig version).
2,1,12,1

 • tsbi5: Beregning af luftskifte rettet (tidsstep afhængig).
2,1,11,24

 • tsbi5: HeatBalance og Tables faneblad: Valg af periode, Year ændret til Total. Fra Tables fanebladet: Ny funktion File/Export/Tables for at gemme timeværdier til tekstfil.
2,1,11,19

 • Step5.dll: Længde af stinavn til fil udvidet fra 128 til 256 tegn.
 • tsbi5: Ingen styring efter top for Heating/Cooling når sensor zone er forskellig fra den aktuelle. Ventilation/Fan/Total Effect skal være > 0 (hvis 0 bruges 1).
2,1,11,8

 • SimView: Tilføjet menupunkt File/Mail Project To.
2,1,11,6

 • tsbi5: Rettet beregning af solindfald gennem åbninger.
2,1,11,2

 • SimView: Ved "File/Copy Project to" ændres databasenavnet til projektnavnet.
2,1,10,22

 • SimView: Rettet at programmet låste i Windows 95, 98 og Me ved gentagen zoom (16 bit begrænsning).
2,1,10,18

 • SimView: Tilføjet søgefunktion i træstrukturen, findes i Edit menuen.
 • DisMdl: Rettet flyttefunktion for Windoor’s ved sammenfaldende vertices.
 • Tsbi5: Parameterbetegnelser udvidet fra max. 31 til 63 tegn.
 • Resultatfiler fra tidligere simuleringer kan ikke læses, men kræver en ny simulering.
2,1,10,17

 • DisMdl: Hvis abs. fugtindhold i vejrdata < 0.1 g/kg anvendes 0.1 g/kg.
2,1,10,15

 • SimView: Hvis vejrdatafil ikke kan findes søges i den mappe BSim er installeret i. Add Face funktion rettet for konkavt rum (ved parallelle flader til den nye flade).
2,1,10,2

 • tsbi5: Forbedret beregning af langbølget stråling (ny og bedre algoritme til beregning af vinkelstrålingstal).
2,1,9,27

 • tsbi5: Kappa modellen: tilføjet TzReturn = udsugningstemp. Ti = lufttemp. i TopHeight over gulv.
2,1,9,21
 • SimView: Hvis en models database ikke kan findes søges den i mappen, modellen findes i. Hvis den findes i denne mappe anvendes denne database.
2,1,9,15

 • Bv98Dis.dll: Beregning af orientering og hældning rettet.
2,1,9,13

 • tsbi5: Rettet beregning af parametrene AdjacSun, samt NetSun og GrossSun for windoors.
2,1,9,7

 • SimLight: Ændret valg af præcision, beregning af bidrag fra åbninger og forbedret grafik.
2,1,9,6

 • SimLight: Rettet beregning af interreflekteret bidrag.
2,1,8,31

 • SimView: Insert ThermalZone, Insert Defaults og Site flyttet fra Building Property til valg i popmenu ved højreklik på bygning i træet. Add Windoor (Opening) udvidet med mulighed for også at oprette et antal Windoors i y-retningen.
2,1,8,27

 • tsbi5: Reflektionsfaktor for solstråling ReflSolar på Site blev ikke brugt, men var konstant 0,1.
2,1,8,13

 • tsbi5: Forbedret kappa-model. VAV-regulering rettet.
2,1,8,10

 • Model: Negativ mixing Air Flow gav fejl i tsbi5.
2,1,8,8

 • SimView: Referencepunkt for beregning af sollysfaktorer gemmes for rummet.
 • SimLight: Rettet fejl når modellen indeholder sidefinner/overhang.
2,1,8,7

 • SimView: Forbedret funktion for at finde flade ved ctrl+klik på kant.
 • SimView | CleanModel : Tilføjet funktion til at fjerne overflødige flader.
2,1,8,6

 • SimLight: Rettet beregning af interreflekteret bidrag ved graf. Nulstiller sollysfaktorer i andre rum i den termiske zone (efter prompt).
2,1,8,5

 • SimView: Fejl rettet ved sletning af vertex (træk en vertex til en anden i samme edge).
2,1,8,1

 • SimView: I Help | BSim2000 on the Web menuen er tilføjet Check for new update.
2,1,7,26

 • tsbi5: Rettet beregning af NetSun for vinduer, samt varmebalance sum != 0 i nogle tilfælde ved XSun og longwave rad. Beregnet overgangsmodstand ved langbølget stråling max. 0,3. Nye vejrdata Danmark.dry med skydække hele døgnet og vindretning.
2,1,7,25

 • tsbi5: Fejl i solafskærmning ved brug af XSun rettet. Kunne give negativt solindfald.
2,1,7,23

 • SimView: Forbedret funktion for sletning af flader og kanter.
2,1,7,20

 • SimView: Rettet beregning af dimensionerende varmetab (Design Heat Loss) - bidrag fra WinDoors blev medregnet 2 gange - og nu bruges udvendige arealer i beregningen.
 • Bv98dis.dll: Udvendige arealer overføres til Bv98.
2,1,7,14

 • tsbi5: Simulerings faneblad: tilføjet Check-knap.
 • tsbi5: Fugttransport: automatisk beregning af lagdeling i konstruktioner.
2,1,7,11

 • tsbi5: Ny option: Longwave Rad. to Sky. SkyTmp (himmel temperatur) tilføjet resultatloggen.
 • Model: Site tilføjet emissivitet for langbølget strålingsudveksling med himlen.
2,1,6,26

 • tsbi5: Loggen kan nu også gemmes fra simulerings fanebladet.
 • SimView: Bevarer vinduernes placering og scroll-position efter aktivering af XSun eller tsbi5.
2,1,6,13

 • tsbi5: Rettet fejl: En konstruktion med en lagtykkelse = 0 kunne i visse tilfælde få programmet til at gå ned.
2,1,6,8
 • XSun: Tilføjet periode for video-optagelser.
2,1,6,2

 • SimView: "Add Room" funktionen er tilføjet "Copy of whole Storey" funktionalitet.
 • XSun: Implementeret video-optagelser af sol/skygger.
 • tsbi5. Implementeret nye kurvetyper: Cumulated curves, pct/hours above.
2,1,5,9

 • Bv98: Ny version 2 (2,1,5,9). Rettet som følge af tillæg 2 til BR95, tillæg 1 til BR-S98 og tillæg til DS418.
2,1,5,4

 • tsbi5: Check for areal af åbninger+WinDoors < fladeareal (min. 0,01 m2 tilbage).
2,1,4,25

 • tsbi5: Automatisk generering af konstruktioners lagdeling for fugtmodel.
2,1,4,24

 • tsbi5: Rettet fejl i ventilation/VAVCtrl, som bevirkede at varmebalancen ikke gik op.
2,1,4,20

 • tsbi5: Rettet fejl ved mixing fra rum udenfor en termisk zone, og beregning af luftskifte, som gemmes i resultatloggen.
2,1,4,9

 • SimLight: Grafer nu med logaritmisk skala.
2,1,3,30

 • tsbi5: Forbedret XSun og solafskærmning/skodde for indvendige WinDoors.
2,1,3,22

 • SimView: Tilføjet mulighed for e-post og tilmelding til den Engelske mailing liste.
2,1,3,21

 • modellen/tsbi5: Mixing regulering har fået tilføjet factor.
2,1,3,20

 • tsbi5: Rettet tidspunkt hvor skodde trækkes for.
2,1,3,19

 • tsbi5: Rettet beregning af langbølget strålingsudveksling. Beregning af overgangsmodstande skal checkes!
2,1,3,15

 • SimView/DisMdl/SimDB/SimLight/tsbi5: Implementeret F1-hjælp for dialoger.
2,1,3,14

 • modellen: Beregning af inner shell, center ved fiktive zoner.
2,1,3,13

 • BSim2000: Service pack 5. Kræver fuld installation.
 • tsbi5: For flader, som vender mod fiktiv zone, skal der ikke regnes solindfald på side 2 (ydersiden).
2,1,3,12
 • tsbi5: Udskrift af varighedskurver, program går ned rettet.
2,1,3,9

 • SimView: ThermalZone property tilføjet design heatloss.
2,1,3,6

 • SimLight: Ændret layout, trykknap for overførsel af Sf1-Sf3 til rummets Windoor’s.
 • SimView: Sf1-Sf3 tilføjet i Windoor property.
2,1,3,5
 • Trans5.dll: Xsun algoritme rettet.
2,1,3,1

 • SimView/tsbi5: Fiktive zoner, som tilknyttes fra Finish Property, kan kun være ground eller en termisk zone (ikke et rum).
 • Modellen: Datamodellen udvidet for Finish (giver step-fejl ved læsning af gamle modeller, som er uden betydning).
2,1,2,22

 • tsbi5: Rettet beregning af windoor NetSun, Xsun option.
2,1,2,21

 • Modellen: Rettet redigering af døgnprofil.
2,1,2,20

 • SimView/tsbi5: Fra Options kan resultatloggen gemmes med File/Save Log As som et nyt filnavn, hvilket gør det lettere at sammenligne ved parametervariation.
2,1,2,16

 • SimView: Rettet fejl i Edit/Clean/Geometry og forbedret beregning af Inner Shell.
2,1,2,15

 • tsbi5: Ændrede startbetingelser for aktivering af afskærmning/KJJ.
2,1,2,14

 • SImDxf: Fejl rettet, som kunne få programmet til at gå ned ved indlæsning af arc-fil.
2,1,2,13

 • SimView: Rettet at kopi af database kunne fejle ved File/Copy Project to.
2,1,2,9

 • SimLight: Automatisk beregning af sollysfaktorerne sf1, sf2 og sf3 for alle vinduer fra et valgt referencepunkt i et rum.
2,1,2,7

 • step5.dll: Udvidet max længde af tekst i stepfil fra 128 til 256 tegn.
2,1,2,5

 • SimDB: Rækkefølge af lag ændres ved at trække lagene til anden rækkefølge. MaterialAmount siderne vises kun hvis ny option Show Amount er valgt.
 • SimLight: Modellen opdateres altid før beregning.
2,1,2,2

 • SimDXF: Lokalisering, så der bruges ’.’ som decimalkomma i dxf-filen.
2,1,2,1

 • SimView/modellen: Beregning og visning af gulvareal i RoomProperty.
 • SimDB: Rettet placering af ComboBox dropdown list efter move.
 • SimView: Move Face, som utilsigtet kunne fjerne en face, er rettet.
2,1,1,26
 • SimLight: Ny brugerinterface for grafer pga. problemer med 800 * 600 skærmopløsning.
2,1,1,25

 • SimLight: Diverse rettelser og ændret brugerinterface.
2,1,1,24

 • Bv98: Importerer modeller selv om der er STEP-fejl.
2,1,1,18

 • Modellen: Beregning af Inner Shell generaliseret og forbedret.
2,1,1,17

 • Bv98: Rettet beregning af bebygget areal og etageareal.
2,1,1,16

 • SimView/Modellen: Forbedret Edit/Clean/Geometry med split edge hvis en vertex er indenfor kanten, som har afgørende betydning når inner shell beregnes.
2,1,1,15

 • SimView/tsbi5: Valg af konstruktioner som gemmes i loggen.
2,1,1,14

 • SimLight: Reflektanser fra Finish, hvis defineret ellers for væg 0,4, loft 0,7, gulv 0,1, glas 0,92. GroundReflektance fra Site, hvis defineret, ellers 0,1.
2,1,1,11

 • SimVIew: Ny option: Auto Arrange FaceSide (default=0).
 • SimLight forbedret, ref. plan angives ved center af plan og afstand fra center til planens kanter i de to retninger.
2,1,1,10

 • SimView/tsbi5: Udskrift af varmebalance, rettet timestatistik.
2,1,1,9

 • SimLight: Forbedret brugerinterface.
2,1,1,7

 • SimView: For indvendige etageadskillelser vender Finish1 (side 1) altid mod det ovenliggende rum (se 2,1,1,11).
2,1,1,5

 • tsbi5: Hvis første dag som simuleres ikke findes i vejrdatafilen, gives meddelelse om hvilken periode, der findes i filen.
 • Setup: Serial password beskyttes, og ingen grænse for længden af company
2,1,1,4

 • tsbi5: Ny algoritme for fugtbalance (den gamle bruges hvis option Moisture Transport ikke er valgt).
2,0,12,28

 • SimView: Finish, som vender mod outdoor eller ground bliver altid side2 (se 2,1,1,11).
 • tsbi5: Udbygget fugtmodel med moisture content.
2,0,12,21
 • tsbi5: Startbetingelse for natkøling rettet.
2,0,12,19
 • modellen: Nyt object MoistInit til initiering af konstruktioner ved fugtberegning.
 • SimView: Ny moisture page i tsbi5 til def. af startbetingelser ved fugtberegning.
2,0,12,13
 • tsbi5: Kunne ikke altid finde current building.
2,0,12,11

 • XSun: Ny option: View the Building from the Sun.
 • tsbi5: I konstruktioner kan indlægges lag uden reference til materialer. Lagets tykkelse indgår i den samlede konstruktions tykkelse. En ekstra modstand er en FUGT-modstand. En ekstra varmemodstand skal angives på et nabolag som har reference til et materiale.
 • Modellen: Flyt alle windoor/openings i samme konstruktion (option til Move Windoor).
2,0,12,8

 • tsbi5: Fejl i ventilation ved input luftmængde = 0 rettet.
2,0,12,7

 • SimView: Systemer indsættes sidst i træstrukturen under termisk zoner. Tilføjet File/Save Project As. Gemmer model og den tilhørende database.
2,0,12,2

 • SimView: Rettet Move-fejl, som kunne få programmet til at gå ned. Copy of current room: oprettede et rum med en flade, når der ikke kunne findes en flade parallelt med den aktuelle flade, eller med samme areal, omkreds og antal vertices.
2,0,12,1

 • BV98: Rettet lokalisering ved import af BSim2000 modeller (decimalpunktum i stedet for komma).
2,0,11,29

 • tsbi5: Xsun fordeling af sol gennem indvendige vinduer og åbninger.
2,0,11,28

 • SimView: Drag systemer i træstrukturen, bevarer fokus og ingen collapse.
2,0,11,24

 • Modellen: Systemlinie i overflade mod Ground.
2,0,11,22

 • SimView: Kopi af rum: rettet algoritme for check af overlappende flader.
2,0,11,20

 • tsbi5: Ventilation, ExtractTmp rettet til lufttemp under loftet + evt. tilskud fra belysning.
2,0,11,17
 • SimDB: SetFocus fra træstrukturen fejlede hvis sfb ikke var af formen xx.xx.xxx.
2,0,11,16

 • Modellen: Shading: MaxWind=10 for gamle modeller fra før MaxWind fandtes. Sikrer imod at afskærmingen aldrig kommer i drift i "gamle" modeller.
2,0,11,15

 • SimView/DisMdl: HeatingCtrl tilføjet sensor for termisk zone.
2,0,11,14

 • SimView/DisMdl: Rettet dialoger til belysning og tilhørende reguleringer.
2,0,11,8

 • SimView: Rettet, at træk (flyt) vertex til vertex kunne påvirke vinduesplacering.
2,0,11,6
 • SimView, SimDB: Højreklik i træstrukturen på konstruktions/vinduestype eller finish material åbner databasen og viser egenskaber.
2,0,11,2

 • SimView, Tsbi5: Xsun solfordelingen sendte ikke sol til naborum (fejl introduceret i version 19,10,00).
2,0,10,31

 • SimLight Vinduer: reflektans fra finish, og lystransmittans fra glasegenskaber.
2,0,10,30

 • SimView: RefPoint kan trækkes med musen og ses som hotspot.
2,0,10,28

 • DisMdl Spac2: beregning af inner shell (Length(n0 cross n1) < 1 => n0 = n1).
2,0,10,27

 • Tsbi5: Rettet fejl i DaylightControl. SimLight Rettet fejl i beregning af Total illumination ved grafik.
2,0,10,26

 • SimLight: Copy to Clipboard incl. graf (EMF).
2,0,10,25

 • SimView: Tilføjet option: Show STEP Error. (som standard 0). For at der ikke vises fejl i gamle modeller, når datamodellen udvides (med fx MaxWind).
2,0,10,24

 • Modellen: Solafskærmning tilføjet MaxWind. Solafskærmningen trækkes kun for når vindhastigheden < MaxWind og solindfald > MaxSun.
2,0,10,23

 • SimView: Gemmer backupfil ved "gem" og "gem som", filtype: *.dbk.
2,0,10,20

 • SimView: Radiance eksport - bygningsrotation tilføjet.
2,0,10,19

 • XSun/tsbi5: Beregning af solindfald, hvor solen sendes ind i naborum, og herfra tilbage til det oprindelige rum giver en uendelig løkke. Dette specielle tilfælde fanges, og solen sendes ikke ind i naborummet, dvs beregningen bliver forkert.
2,0,9,22

 • tsbi5: Timeværdier for ventilation indblæsningsluft, temp. og fugt rettet.
2,0,9,21

 • SimView: Add Room, rettet ved sammenfaldende flader.
 • tsbi5: Begrænsning på max. 14 dages simulering i demoversion.
2,0,9,20

 • tsbi5: Standardværdier indført for Finish.
2,0,9,15

 • SimReg: Installering af demo, som udløber efter 30 dage. Kan ikke geninstalleres på samme pc efter udløb. Name: Demo, Company: Vilkårlig, Serial: 1234.
2,0,9,12
 • SimView: Forbedrede redigeringsfunktioner, spec. Add Room.
2,0,9,7

 • SimView: Tsbi5: hvis parameter ikke er valgt når Table-page aktiveres vælges Parameters-page.
2,0,9,4

 • SimView: Tilføjet engelsk brugervejledning. Rettet i install scriptet, så man kan vælge dansk og/eller engelsk brugervejledning.
2,0,9,1

 • SimView: Tsbi5: ny option ’Dynamic update of Tables’ og ny knap i Tables ’Apply’.
2,0,8,30

 • SimView: Fejl rettet i tsbi5/Parameters med parametre fra andre modeller.
2,0,8,28

 • SimView: Rettet, at Xsun gik ned når der ingen Site var i modellen.
 • trans5.dll: Xpol2d: ændret algoritme for bestemmelse af skæring mellem 2 vektorer.
2,0,8,25

 • tsbi5: HUSK: Lighting/GeneralLux > 0 (division med 0).
2,0,8,23

 • SimView: CleanModel udbygget: check for dobbelt Vertex og FaceSide, samme Face optræder flere gange i samme Cell, og begge FaceSide’s mod samme Cell.
 • tsbi5: Stop simulering under indsvingning rettet.
2,0,8,22

 • Bv98: Fejl ved nyt skema for vægge og vinduer rettet.
2,0,8,21

 • tsbi5: Konvertering af vejrdata UI.
2,0,8,18

 • Model: Udvidet format for vejrdata: Header: id, bredde- og længdegrad, tidszone og Højde over havet.
 • tsbi5: Timeværdier tilføjet vindretning. Tsbi3 formatet kan stadig bruges. Fugt: funktion for at sætte partialtryk pb som funktion af højde over havet.
2,0,8,17

 • SimView: Balance graf valg af type tilføjet (Bar, Pie 2D og 3D, Doughnut).
 • SimView: Ved File/Save As: skift til SimView for at lukke evt. åben log.
2,0,8,16

 • SimDXF: Option maxLine udgået.
 • SimView: Grafer udvidet med mulighed for at fastsætte og fastholde y-skala.
2,0,8,15

 • tsbi5: Tsbi5/Tables: viser parametre fra andre modeller.
2,0,8,14

 • SimView: Tsbi5/Parameters: Valg af parametre fra andre modeller. Logfilen skal ligge i samme kartotek som den aktuelle model (for at undgå for lange parameter--navne). Parameternavn fra en fremmed model: model@parameter. Ingen begrænsninger i antal modeller (i princippet).
2,0,9,10

 • SimView: Xsun diverse smårettelser og forbedringer.
 • Model: Volumen af bygning rettet, og CurvePoints fjernet ved CleanDB (fugt).
2,0,8,9

 • SimView: ModelList: check konstruktions lagtykkelse > 0.
 • SimView: Fejl, hvis konstruktions lagtykkelse = 0.
 • Model: Beregning af nettovolumen for termiske zoner rettet.
2,0,8,8

 • SimView: Under tsbi5/simulering disable SimView og Xsun.
 • SimView: SimLight kun aktiv fra SimView.
 • tsbi5: Filnavn tilføjet ved kopi af skemaer til clipboard.
2,0,8,7
 • SimView: ModelList: filnavn og tidspunkt tilføjet, samt RoomTemp dokumenteret.
 • tsbi5: Ventilation: korrekt indblæsningstemp. til timelog (før ventilator).
 • SimView: STEPfejl ved mixing når luften tages fra et rum er rettet.
2,0,8,5

 • Under tsbi5 simulering fasthold fokus på Simulation Page.
2,0,7,17

 • SimView: tsbi5/Options: tilføjet layer thick (maximum lagtykkelse) som angivelse af maksimal tykkelse for underinddeling af materialelag (bruges især ved simulering af fugt i konstruktioner).
2,0,7,15

 • tsbi5: Temp/fugt gennem konstruktioner gemmes i timeloggen hvis der er valgt fugtberegning.
 • SimView: Træk implementeret for at ændre rækkefølge i tsbi5 parameterliste.
2,0,7,14

 • SimView: CleanModel forbedret yderligere.
2,0,7,13

 • SimView: CleanModel: funktion som tilføjer manglende flader i rum.
 • SimView: Tilføjet i tsbi5/option Moisture Distribution (er kun aktiv hvis databasen indeholder fugtparametre).
2,0,7,11

 • tsbi5: Algoritmer for fugttransport gennem konstruktioner implementeret - er under afprøvning og fejlretning.
2,0,7,8

 • tsbi5: Filnavne, som indeholder '.', gav før forkert filnavne for logfiler.
2,0,7,7
 • SimView: Funktion for check/ret at FaceSides vender mod det rigtige rum tilføjet i Edit/CleanModel.
 • SimView: Ved delete ThermalZone gemmes for Undo.
 • SimView: Windoor property: disable Override når der ikke er valgt type og skriv NoType (og ikke Impossible geometry).
 • SimView: Forbedret delete (Delete current object).
2,0,7,6

 • tsbi5: Solindfald gennem åbninger tilføjet.
 • tsbi5/XSun solfordeling gennem windoors og åbninger rettet så varmebalancen går op.
 • tsbi5: Fordeling gennem windoors og åbninger mellem rum rettet.
2,0,7,4

 • SimDB: Redigering af Material under redigering af BuildingElement rettet.
2,0,7,2
 • SimView: CleanModel: check og ret flader for Edges som ikke tilhører fladen.
2,0,6,30

 • Model: Beregning af InnerShell, degenerering af kant med én vertex rettet. (Kunne få programmet til at gå ned).
 • System: Ny version af Mfc42.dll og Msvcrt.dll i forbindelse med opdatering af VC++ til service pack 4.
2,0,6,27

 • tsbi5: Check for antal tidsstep. Ny advarsel: Spørg bruger om der skal anvendes det anbefalede tidsstep, hvis der er angivet for få tidsstep.
2,0,6,26

 • Model, DisDB: MoistMaterial omdefineret til at være en subtype af ConstructionMaterial, dvs hvis der findes fugtdata i databasen tilføjes disse.
2,0,6,24

 • SimView, Model, tsbi5: Mixing fra rum udenfor en termisk zone tilføjet. (NB: Kan ikke exporteres til tsbi3). Mixing via et rum, som er analog med den termiske zone der mixes til, kan ikke simuleres (giver fejlmeddelelse før simulering).
2,0,6,23

 • tsbi5: Tilføjet fejlmeddelelser når der mangler konstruktioner ved start af simulering.
 • SimView: Copy/Paste i træstrukturen bevarer fokus.
2,0,6,22

 • tsbi5: Export til tsbi3: rettet døgnprofil.
 • tsbi5: Mixing rettet, utilsigtet nulstilling af volIn og volOut, skal ske samlet for alle zoner før regulering, da volOut blever registreret i zonen hvor luften kommer fra af zonen som modtager luften.
2,0,6,21

 • SimView: Brugergrænsefladen for Ventilations- og belysningssystemer blevet forbedret.
 • tsbi5: Rettet en fejl ved skyggeberegning, som kunne få programmet til at gå ned.
2,0,6,20

 • SimView: Ikke refererede Layers fjernes med CleanModel. DaylightCtrl tilføjet til ModelList.
 • Model: Ventilation og Lighting UI, valg og ændring af regulering rettet i dialog.
2,0,4,27 - 2,0,6,14

 • SimView: Er blevet optimeret og der er foretaget mindre rettelser specielt i redigeringsfunktionerne.
 • tsbi5: Skodde og solafskærmning blevet kontrolleret og fejlrettet.
 • SimDxf: er blevet optimeret, og der er indført kontrol af, at modeller der indholder rum, som ikke er fuldt defineret, kan gemmes som en *.dis fil. Når en model gemmes som en *.arc fil gemmes 'nodes' også, hvilket ikke var tilfældet tidligere.
 • SimDB: Databasemodulet er blevet udbygget til at understøtte fugtegenskaber for byggematerialer. Ændringen er ikke synlig ved brug med de eksisterende databaser. Fugtmodellen er under opbygning og vil først blive tilgængelig senere.