OpdateringsvejledningProgram

Vælg den version der skal opdateres ved at klikke på den tilhørende tekst på BSim-siden. Herefter vises et vindue som:

1op

Her indtastes brugernavn og password. Som brugernavn skal benyttes licens-nummeret for den pågældende program-version, og som password skal benyttes det kodeord, som er oplyst i følgebrevet ved levering af programmet.

Når brugernavn og password er accepteret, kopieres (downloades) en komprimeret, selvudpakkende programpakke eller en enkelt fil til egen computer. Inden dette sker vises en "Filoverførsel-dialog, fx:

2op

Programpakken kan køres fra dens aktuelle placering eller hentes til lokal server (anbefales ved installation på flere pc'er på samme adresse eller ved opdatering af enkeltfiler, fx hjælpeteksten). Åbning af programpakken fra den aktuelle placering vil starte installationen direkte fra Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside.

Vælg Custom installation under installationen hvis den engelske brugervejledning ønskes installeret (gælder kun ved komplet opdatering).

Se evt. "Spørgsmål og svar" for løsning af problemer med opdateringer via Internettet.

Hvis der vælges at hente programpakken hjem til lokal server åbnes en dialog som spørger hvor den valgte fil skal placeres på den lokale pc, som fx:

3op

Vælg en midlertidigt mappe (bibliotek) for programopdateringer eller eventuelt samme placering som den fil der skal erstattes ved opdatering af enkeltfiler (brugervejledning, database, skygger).

Brugervejledning

Opdatering af brugervejledningen sker ved at gemme filen bsim-dk.chm (bsim-uk.chm for engelsk User's Guide) i samme mappe som BSim. Dette erstatter den eksisterende version af brugervejledningen.

Database

Opdatering af databasen sker ved at gemme filen sbidata.mdb i samme mappe som BSim. Dette erstatter den eksisterende version af standard databasen.

Skygger

Enhver model af en skygge, hjemtaget fra siden med eksterne skygger, kan frit benyttes i ethvert BSim projekt.

Der gives ingen garanti imod skader eller tab af data som følge af brugen af disse modeller for skygger. Der gives ingen garanti for skyggernes korrekthed.

Modeller af skygger skal hjemtages til en mappe på lokal pc - normalt en under-mappe til mappen hvor BSim er installeret.

Skyggerne kan bruges i ethvert projekt med Insert | Project kommandoen fra Edit menuen i SimView. Herfra kan der søges efter den mappe hvor skyggerne er gemt.