Skabelonmetoden

Målet for en bevidst dagslysprojektering er at sikre, at der i så stor en del af brugstiden som muligt kommer tilstrækkeligt lys gennem vinduet til, at brugerne kan udføre det planlagte arbejde. Ved planlægning og projektering af dagslysudnyttelse i rum og bygninger er det normalt nødvendigt at anvende forskellige former for beregningsmetoder.

Skabelonmetoden er simpel håndberegningsmetode, som man med fordel kan anvende tidligt i projekteringen af et byggeri til en første værdifuld vurdering af dagslysforholdene. Dermed får man et godt grundlag for planlægningen af bygningens placering, dens dybde og form, udformning af facader, vinduesstørrelser etc.

Ved at bruge en række skabeloner kan man bestemme dagslysfaktoren i et punkt i rummet ved de fleste typer lysåbninger.

Anvisningen gennemgår, hvordan skabelonmetoden kan bruges til at bestemme dagslysfaktoren i hhv. sidebelyste rum, rum med ovenlys og i atrier og tilstødende rum.

Metoden er oprindeligt udviklet i England (BRS Daylight Protractors) og er udførling beskrevet i Löfberg, 1987.


Skabelonerne
Metoden fungerer ved, at man lægger en skabelon over en snit- og plantegningen af rummet.

Med skabelonen kan man nu bestemme to af bidragene til dagslysfaktoren, DF. Dels bidraget fra det direkte lys fra himlen (himmelkomponenten SC) og dels bidraget fra lyset, der reflekteres udefra og ind i rummet (den udvendigt reflekterende komponent ERC).

Det sidste bidrag til dagslysfaktoren er lyset, der reflekteres fra rummets loft, vægge og gulve ('den indvendigt reflekterede komponent', IRC). Dette bidrag bestemmes ved hjælp af formler eller tabeller.

Der er udviklet skabeloner for forskellige glashældninger (sidelys, ovenlys) både for en CIE-overskyet himmel og en jævnt overskyet himmel. Der findes i alt 10 forskellige skabeloner, som vises i anvisningen.

Illustrationen herunder viser et eksempel på en af de skabeloner, som anvendes i beregningen af dagslysfaktoren.

Skabelonmetoden

Figur: Skabelonen for et lodret vindue med ét lag almindeligt glas og en CIE-overskyet himmel (Copyright UK Building Research Establishment Ltd).

Referencer

Löfberg, H. A. (1987). Räkna med dagslys. Gävle: Statens institut för byggnadsforskning.