Typiske spørgsmål og svar (FAQ)

​Denne side opdateres i takt med, at der indløber spørgsmål om BSim.


IndholdInstallation


Spørgsmål:
Jeg har en pc der kører Windows 7 (eller Windows 8 eller Windows Vista) og jeg har forsøgt at installere BSim, men installationen starter ikke.

Svar:
Det skyldes sandsynligvis at der er et allerede kørende program som blokerer for installationsprogrammet. Det er derfor en god ide at lukke alle kørende programmer inden start af installationen. Hvis dette ikke hjælper kan der være en process som blokerer for afviklingen, det kan fx. dreje sig om:
 • Logitech drivere,
 • Bluetooth drivere,
 • Driver til berøringsfølsom skærm,
 • Windows Smartscreen,
 • Adobe processer,
 • Visse anti virus programmer kan også blokere for installationen.
Åben joblisten på pc'en - gøres ved at højre-klikke på Windows bjælken - normat i bunden af skærmen - og vælge "Start jobliste". Skift til fanen "Processer" og luk de kørende processer en ad gangen. Luk kun processer som ikke er mærket med brugernavnet SYSTEM.

Virker dette ikke kan det være nødvendigt at lave en "ren start" af pc'en (se beskrivelse af fremgangsmåden hos Microsoft på: http://support.microsoft.com/kb/929135/en-us).

Spørgsmål:
Kan BSim afvikles på et 64 bit styresystem?

Svar:
SBi har gennemført en test-installation på en 64 bit Windows 7 pc.

Installationen forløb uden problemer (med de rettigheder som er tildelt kontoen på den pc hvor BSim blev installeret).

De funktioner i BSim som tidligere har voldt problemer under nye styresystemer blev testet (visning af dialoger med grafik, simulering, visning af resultater som grafik, og visning af hjælpeteksten), og der opstod ingen fejl eller nedbrud.

Ud fra denne lyn-test ser der ikke umiddelbart ud til at være noget i vejen for at installere og afvikle BSim på en pc med et 64 bit Windows 7 operativsystem.

Spørgsmål:
Jeg får følgende fejl ved installation af BSim: "Unable to execute vcredist_x86.exe".

Svar:
Der er opstået en fejl under opdatering af Windows styresystemet. Hent og installer "vcredist_x86.exe" her: vcredist_x86.exe.zip. Genstart installationen af BSim når "vcredist_x86.exe" er installeret.

Under de seneste versioner af Windows, fx Windows 7, findes funktionalliteten allerede i systemet, så den manglende installation vil ikke skabe problemer.

Spørgsmål:
Hvad kræves der af en netværksserver for at køre BSim og hvordan gennemføres installationen?

Svar:
Serverkrav:
Der er ingen specielle krav til serveren, men som minimum anbefales en mindste hastighed på nettet på 10 Mbit af hensyn til opstarthastighed. Desuden kræves læseadgang til den mappe hvor BSim installeres. 
Hvis bygningsmodellerne lægges på nettet bør hastigheden på nettet desuden være stor nok til at kunne klare overførsel af store datamængder (resultatfiler) og kunne håndtere lange filnavne.

Server:
Start installationen fra cd-rom'en (eller kør setup02.exe hentet fra Internettet). På 'Choose Destination Location' fanebladet i installationen vælges 'Destination Folder' til den mappe på netværket hvor BSim skal installeres. Vælge herefter 'Typical' eller 'Custom' (hvis den engelske hjælpetekst ønskes installeret) på 'Setup Type' fanebladet.

Arbejdsstation(er):
På alle pc'er hvorfra BSim skal kunne benyttes skal der også foretages en installation! Det sker med cd-rom'en eller ved kørsel af setup02.exe. På 'Choose Destination Location' fanebladet i installationen vælges 'Destination Folder' til den mappe på netværket hvor BSim er installeret. Vælge 'Compact' på 'Setup Type' fanebladet. MDAC (hvis det er nødvendigt for at opdatere styresystemet) skal ligeledes installeres på den lokale pc.
Opdateringer: Herefter kan opdateringer gennemføres på serveren.

Spørgsmål:
Det tager meget lang tid at pakke en opdatering af programmet ud, hvad er der galt?

Svar:
Hvis du fx har Outlook kørende kan det forårsage en meget sen afvikling af installationen. Prøv at lukke Outlook og andre programmer inden installation af BSim.

Spørgsmål:
Programmet bryder ned når jeg prøver at vise grafik. Hvad er der galt?

Svar:
Du har formodentlig ikke installeret Microsoft Data Access Components (MDAC). Dette kan gøres på følgende måde, afhængigt af dit styresystem:
 
Windows 95:
1) Kør DCOM95.exe fra opdateringssiden eller BSim cd'en for at installere DCOM.
2) Kør MDAC_typ.exe fra opdateringssiden eller BSim cd'en for at installere MDAC.

Windows 98 (version 1):
2) Kør DCOM98.exe for at installere DCOM.
3) Kør MDAC_typ.exe fra opdateringssiden eller BSim cd'en for at installere MDAC.

Windows 98 (version 2):
MDAC er en del af styresystemet.
 
Windows NT 4.0:
1) Kør MDAC_typ.exe fra opdateringssiden eller BSim cd'en for at installere MDAC. NB: det kræver rettigheder som administrator for at installere MDAC under Windows NT.
 
Windows 2000:
MDAC er en del af styresystemet.
 
Windows XP:
MDAC er en del af styresystemet.

Spørgsmål:
Hvordan finder jeg ud af hvilken version af Windows 98 jeg har installeret?

Svar:
I Microsofts knwoledge base artikel Q234762 står bl.a.:

"NOTE: To determine if Windows 98 Second Edition is installed on your computer, right-click My Computer, click Properties, and then view the contents of the General tab. If the words "Second Edition" are visible, Windows 98 Second Edition is already installed."

Spørgsmål:
Jeg får en fejlmeddelelse når jeg forsøger at installere MDAC_typ.exe under Windows NT.

Svar:
Under Windows NT skal du have rettigheder som administrator for at installere MDAC. Det bør dog under alle omstændigheder være muligt at hente filen hjem for senere installation.

Spørgsmål:
Hvorfor er der ikke overensstemmelse mellem versionsnummeret for programmet og hjælpeteksten når jeg lige har opdateret den samlede programpakke?

Svar:
Hjælpeteksten halter altid efter programmet (faciliteter skal implementeres inden de kan beskrives), hvorfor versionsnummeret (se Diverse) for hjælpeteksten altid bør være så tæt på programversionen som muligt. Den seneste version af hjælpen kan hentes fra opdateringssiden.

Konfigurering


Spørgsmål:
Er det muligt at ændre antallet af operationer som kan fortrydes?

Svar:
Ja, Vælg "Options" fra SimView menuen (højre-klik i den grafiske visning) og sæt antallet af "Undo Levels" til det du ønsker. Ændringen træder først i kraft næste gang BSim startes og gælder primært støtte ændringer i geometrien.


Databasen SimDB


Spørgsmål:
Jeg kan ikke oprette et nyt bygningselement i databasen.

Svar:
Det skyldes formodentlig at du anvender standarddatabasen (sbidata.mdb). Denne database er skrivebeskyttet og der kan derfor ikke oprettes nye objekter i databasen.

Du har formodentlig åbnet en gammel model som er oprettet med en tidlig version af BSim. Når du opretter et nyt projekt med nyere versioner af BSim får du automatisk oprettet en kopi af fx standarddatabasen med samme navn som projektet og som ikke er skrivebeskyttet.

Du kan omgå problemet ved at oprette en kopi af standarddatabasen - eller en anden database - med stifinderen. Hvis du laver en kopi af standarddatabasen (sbidata.mdb) skal du ændre kopiens egenskaber så den ikke længere er skrivebeskyttet - gøres ved at højre-klikke på den nye database (*.mdb) og vælge "Egenskaber"..


SimDXF


Spørgsmål:
Er det muligt at indlæse en model fra SimDXF til SimView, så der også indlæses typiske døgnprofiler for enten Dwelling eller Office - på samme måde som når modellen oprettes direkte i SimView?

Svar:
Ja, det er muligt at indsætte en SimDXF model i SimView med en profil. Opret en ny model i SimView, vælg kopi af database og vælg det ønskede profil, men opret INGEN bygning. Vælg Edit/Insert/Project og vælg dxf-projektet. Herved kan en model som er genereret i SimDXF indsættes.

Spørgsmål:
Hvordan kan jeg oprette en model med mere end en etage fra en CAD-tegning importeret i SimDXF?

Svar:
Først må du oprette en separat model i SimDXF for hver etage du vil have med i modellen, fx. Etage0, Etage1, osv. Etage0 importeres på sædvanlig vis i SimView til modellen (Bygning).

Derefter importeres den næste etage (Etage1) i SimView i modellen Bygning. Den nye etage (Etage1) vil optræde som en ny bygning. Træk nu den nye bygning (med Etage1) hen oven på den første bygning og slip den her. Dette vil tilføje Etage1 til bygningen med Etage0.

Proceduren gentages for hver ny etage i den endelige bygningsmodel.
Luftbevægelser


Spørgsmål:
Er det muligt at gennemføre simuleringer af luftbevægelser mellem flere termiske zoner?

Svar:
Nej, men vi arbejder på en udvidelse af modulet til simulering af naturlig ventilation så det bliver muligt at simulere naturlig ventilation mellem flere teriske zoner og mellem bygningen og omgivelserne. Modulet skal til test i praksis inden det frigives.Flader


Spørgsmål:
Laves en bygning med to rum, f.eks. rum vest og rum øst, og med en fælles flade mellem de to rum, siger programmet at for rum vest vender side 1 i den fælles flade mod rum vest og side 2 mod rum øst. Men for rum øst har den fælles flade også side 1 mod rum vest og side 2 mod rum øst.

Normalt er det vel sådan, at side 1 vender mod det rum, man "er i". Kan programmet finde ud af, at for rum øst er det pludselig side 2, der vender ind mod rummet, mens side 1 vender bort fra? Så vidt jeg kan se, kan man heller ikke i Finish Property gå ind og ændre Facing, medmindre side 2 vender mod Outdoor.

Svar:
Normalt er det sådan at side 1 vender imod det rum hvorfra fladen er oprettet.

I samme genre kan nævnes at Autoarrange facesides i Options fra SimView menuen sikrer en automatisk arrangering af siderne på en flade på en organiseret måde. Med denne option slået til vil følgende være gældende: - gulve vil altid vende side 1 opad - ydervægge vil altid vende side 2 mod det fri (Outdoor eller Ground).

Spørgsmål:
Hvordan regnes et rums nettovolumen ud, dvs. hvordan afsættes gulv/loft i forhold til systemlinjerne?

Svar:
Nettoareal og -volumen beregnes som indvendige mål, som du sikkert også vil forvente. For flader som vender mod det fri eller mod jord ligger systemlinierne i den udvendige overflade af konstruktionerne mens de for indvendige konstruktioner ligger midt i konstruktionen. Normalt giver dette ikke anledning til tvivl. Men man skal huske, at hvis en model ændres, således at en konstruktion, der før vendte mod det fri nu vender mod et andet rum, vil areal og volumen ændre sig, idet væggene placeres i forhold til systemlinierne.

Eksempel: Når en 20 cm tyk konstruktion ændres fra at vende mod det fri til at vende mod en anden zone , vil væggen flytte sig 10 cm udad fra den oprindelige zone, og nettoarealet bliver altså større.

Spørgsmål:
Hvordan sikres at nummereringen af fladernes sider bliver korrekt? Oprettes fx en bygning med to rum mod vest hhv. øst. I den fælles flade mellem de to rum, siger programmet at side 1 i den fælles flade i rum vest vender mod rum vest og side 2 mod rum øst. Men for rum øst har den fælles flade også side 1 mod rum vest og side 2 mod rum øst.

Svar:
Normalt er det sådan at side 1 vender imod det rum fladen er oprettet fra. I Options fra SimView menuen er det muligt at vælge at siderne af en flade automatisk skal arrangeres på en bestemt måde. Med denne option slået til vil følgende være gældende: Gulve vender altid side 1 opad og ydervægge vender altid side 2 mod det fri (OutDoor)

Spørgsmål:
Har du et forslag til hvordan man simulere konstruktioner, hvor der er stålbjælker eller stål profiler mv. Typisk er det en flade der er kombineret, hvor der delvis er bjælker, som er synlige/ikke synlige. Skal man fysik indbygge det i modellen eller er der andre muligheder?

Svar:
Der er tre muligheder:

1) Hvis stålbjælkerne er placeret i konstruktionerne kan de termisk set opfattes som en kuldebro, der kan simuleres enten som en separat konstruktion med ændrede materiale- egenskaber. Arealet af denne konstruktion og dens U-værdi skal svare til det varmetab som sker gennem kuldebroen.

2) Hvis bjælkerne er placeret uden på bygningen har de INGEN betydning for bygningens termiske beregning. De har kun betydning hvis de kaster skygger på vinduerne.

3) Hvis bjælkerne er placeret inden for konstruktionerne har de KUN betydning hvis de er så omfattende at de påvirker rummets samlede termiske masse betydeligt. I dette tilfælde kan de simuleres som en indvendig væg mellem to rum i den samme termiske zone, eller ved at øge varmekapaciteten for det inderste materialelag så det totalt set svarer til den samlede termiske masse af bjælkerne.

Med andre ord: Det er ALTID vigtigt at vurdere sin bygningsmodel og se om der er steder hvor den med fordel kan forenkles, og generelt KUN medtage de dele af bygningen som har betydning for den undersøgelse man skal gennemføre.


Rum og Termiske zoner


Spørgsmål:
Hvordan undgår jeg at modellere hele bygningen?

Svar:
Der er tre muligheder for at definere fiktive zoner, dvs. rum eller flader med veldefinerede temperatur og fugtforhold for alle time i simuleringsperioden.

1) I Finish property dialogen kan du definere at begge sider af en flade vender imod den samme termiske zone. Dette sikrer at der til ethvert tidspunkt er samme temperatur og fugtforhold på begge sider af fladen. Konstruktionens termiske masse deltager derved i simuleringen.

2) I Room property dialogen kan du definere temperatur- og fugtvariationen (over året og dagen) for ethvert rum, placeret UDEN FOR de termiske zoner ved brug af Room Temp knappen. Dette tildeler rummet en temperatur- og fugtvariation defineret i Room Temp dialogen.

3) Du kan tilføje en fiktiv zone jord til modellen ved at bruge Ground knappen i Site dialogen. I denne dialog kan du definere temperatur- og fugtvariationen for den fiktive zone jord over året. I Finish property dialogen for de flader der vender imod den fiktive zone jord skal det defineres at side nr. 2 vender imod den fiktive zone.Systemer


Spørgsmål:
Programmet går ned når jeg forsøger at simulere en model med vandbåren gulvvarme. Hvad er der galt?

Svar:
Der er to muligheder for denne fejl:

 • Der benyttes samme regulering for gulvvarmesystemer i flere termiske zoner. Hvis den samme regulering ønskes benyttet i flere termiske zoner, så tag en kopi og vælg den flade som indholder gulvvarmen (benyt forskellige navne for flader i forskellige termiske zoner).
 • Tykkelsen af materialelagene som ligger over gulvvarmeslangerne er tyndere end den ydre diameter af slangerne.
Spørgsmål:
Programmet går ned når jeg forsøger at åbne fanebladet med døgnprofiler fra systemerne. Hvad er der galt?

Svar:
Nogle operativsystemer (Windows 95, Windows 98 version 2 og Windows NT) kræver installation af MDAC (Microsoft Data Access Components) version 2,5 eller nyere for at kunne kører BSim. Fra BSim version 3,2,8,2 vises følgende dialog når programmet startes, hvis MDAC ikke er installeret eller er for gammel.
faq-1

Klikkes der på Yes starter BSim, men er ikke fuld funktionsdygtigt.
MDAC findes på BSim cd-rom'en under Updates for Windows eller her.

Spørgsmål:
Hvordan beregnes luftens temperaturstigningen over ventilatorer i BSim? Hvilken værdi for "pressure rise" skal jeg indtaste, hvis jeg f.eks. har et centralanlæg på 10.000 m3/h hvor trykstigningen er 1000 Pa og jeg kun vil simulere eet rum med 1000 m3/h. For det aktuelle rum indtaster jeg de 1000 m3/h, men skal jeg indtaste 100 Pa eller 1000 Pa i ventilationsmenuen for det aktuelle rum, for at få den korrekte temperaturstigning over ventilatoren?

Svar:
dT = 1200/ dP * e.

hvor dT er temperaturstigningen, dP er trykstigningen og e er totalvirkningsgraden.

Såfremt din trykstigning er beregnet ud fra de rigtige (virkelige) forudsætninger, bliver temperaturen af den faktiske luftmængde øget med dT. Du skal altså ikke "korrigere" på dit dP.Skygger


Spørgsmål:
Er det muligt at definere en regulering af eksterne skygger som fx et løvfældende træ?

Svar:
Nej, denne facilitet en endnu ikke er ikke implementeret, men vi overvejer det til en senere opdatering.
Resultater


Spørgsmål:
Dækker de beregnede energiforbrug til mekanisk ventilation: FanPow, HtRec, ClCoil, HtCoil ikke både energiforbrug til el. og varme?  Energiforbrugene står nemlig i tsbi5 under fanebladet: "Heatbalances". Såfremt værdierne både dækker el.- og varmeforbrug, skulle fanebladet ikke nærmere hedde "Energybalances" ?

Svar:
I energibalancen indgår alle de varme- og "kulde" tilførsler som påvirker temperatur og fugtighed i en termisk zone. Herunder medregnes alle former tilførsel af luft ved en given temperatur og fugtighed, altså også fra mekanisk ventilation. Det som beregnes for den mekaniske ventilation er alle de energiforbrug, som er nødvendige for at behandle luften før den kan blæses ind i zonen med de ønskede/resulterende konditioner.

Energiforbrugene til ventilation må nærmest siges at være en slags "netto-behov/ -forbrug". El-forbruget til ventilatorerne beregnes som sædvanlig ud fra luftmængde gange trykstigning divideret med total virkningsgrad (alt i passende enheder). De øvrige forbrug er energi/varmeoverførsler i anlægskomponenter til ventilationsluften (netto). Vi medtager ikke el-forbrug til pumper, drift af varmegenvinder etc.

Der er altså en god grund til at vi har opdelt forbrugene, som vi har.

Spørgsmål:
Hvorfor kan der optræde transmissionstab på tidspunkter hvor udetemperaturen er højere end indetemperaturen?

Svar:
Transmissionstabet er alene bestemt ved forskellen mellem indetemperaturen og temperaturen i det første lag i konstruktionerne. Der kan således godt være et varmetab totalt set for en bygning eller en termisk zone om sommeren, selvom der i perioder er varmere ude end inde.

Hvis du over en længere varm sommerperiode har en et varmetab ved transmission kan det fx. skyldes at du har et relativt dårligt isoleret gulv der vender imod den fiktive zone jord, som har en "fast" lav temperatur. Dette vil resultere i et totalt transmissionstab fra bygningen/zonen - og i øvrigt virke som køleradiator.

Klimadata


Spørgsmål:
Når jeg forsøger at konvertere en ny klimadatafil får jeg fejlmeddelelsen "Wrong location". Hvad gør jeg forkert?

Svar:
Når du får beskeden "Wrong location" kan det skyldes to ting:

1) Du har ikke angivet en tekstmæssig beskrivelse af datasættet, det gøres i øverste linje i dialogen.

2) Du har ikke gemt din definitionsfil. Dette gøres ved at trykke på save knappen i dialogen. Herved gemmes din definitionsfil, som du kan bruge som udgangspunkt hvis du skal konvertere en anden gang, og desuden tjener som dokumentation af hvad du har gjort i forhold til rådata.

Når konverteringen er gennemført vises en statistik med information om de parametre som er gemt i den binære klimadatafil (minimum, middel og maksimumværdi, måned for måned).

Spørgsmål:
Findes det andre klimadatafiler i BSim-format?

Svar:
Ja, der findes klimadata i refeenceår-format for de fleste Europæiske lande. For en komplet fortegnelse over de klimatiske stationer som Statens Byggeforskningsinstitut kan levere klimadata fra, henvises til indgangen Klimadata på BSim's hovedside. Med hensyn til tyske klimadata kan Statens Byggeforskningsinstitut desværre ikke levere disse data, da de ene-forhandles af 'Deutche Wetter-Dienst', og ikke må forhandles af andre - end ikke på BSim-format. I øvrigt kan klimadata fra tsbi3-programmet benyttes i BSim.

Hvis du ikke kan finde de klimadata du søger i listen med BSim klimadata, kan du prøvet at søge i listen med klimadata til energy+ programmet. Listen indeholder klimadata fra mere end 275 lokaliteter i USA, 55 lokaliteter i Canada og 230 lokaliteter i resten af verden. Disse klimadata til tilgængelige som tekstfiler, og kan automatisk konverteres i BSim2002 ved at kalde "File | Weather Data | ASHRAE" når tsbi5 er aktiv.

Hvis der er behov for klimadata fra en lokalitet som ikke findes i listerne eller på anden måde er tilgængelig som måledata, er det muligt at benytte syntetiske klimadata. Disse data er fx. genereret ud fra månedsmiddelværdier for udeklimaet samt statistiske informationer om variationer inden for måneden. Én kilde til disse data er METEONORM, der kan generere klimadata på timebasis i en form (tekst), som kan konverteres til BSim's binære format.

Spørgsmål:
Er det muligt at generere egne klimadata ud fra målinger?

Svar:
Ja, der er implementeret en klimadatakonverteringsalgoritme i BSim, som konverterer klimadata fra almindelige tekst-filer (ASCII) til BSim's binære format. Det er ikke nødvendigt at have klimadata for et helt år for at danne en BSim-klimafil.

Det er nødvendigt at kende mindst 6 af de følgende klimaparametre på time basis for, at kunne danne en klimafil til BSim:

 • 2 ud af følgende 4 soldata: direkte normalstråling, diffus himmelstråling på vandret, global himmelstråling på vandret og direkte stråling på vandret (J/cm² eller W/m²).
 • Lufttemperaturen (°C eller °F).
 • 1 ud af 4 data for fugtindholdet i udeluften: dug-punkts-temperatur (°C eller °F), relativ fugtighed (% eller andel), absolut fugtindhold (kg H2O/kg tør luft) og entalpi (kJ/kg) af udeluften.
 • Skydækket kan opgives, men hvis det ikke kendes beregnes det bl.a. af luftens fugtighed (andel eller oktas).
 • Vindhastighed (knob eller m/s).
 • Vindretning - nødvendig for simulering af naturlig ventilation (°).
 • Lufttryk - nødvendig for simulering af multi- og enkeltzone naturlig ventilation (Pa)
Desuden skal klimamålestationens geografiske placering (bredde- og længdegrad samt højden over havet) kendes.
Med BSim2002 er det muligt at importere mere end 550 sæt klimadata fordelt over hele jorden fra Internettet.

Opdateringer


Spørgsmål:

På BSim's opdateringsside står der et andet versionsnummer som det seneste for databasen end det nummer jeg ser når jeg trykker "About" fra programmets datavasevisning. Hvordan kan jeg sikre at jeg har den seneste version ad databasen.?

Svar:
Versionsnummeret for databasen på BSim's opdateringsside er nummeret på den database som levers sammen med en "Komplet opdatering".
Det versionsnummer du kan se fra BSim's databaseinterface (SimDb) er versiosnummeret på SimDb. Hvis du vil se versionsnummeret på selve databasen - det nummer der vises på BSim' opdateringsside - skal du åbne den ønskede *.mdb fil med MS Access 98 og åbne tabellen "Version".
Benyt altid den database som er leveret sammen med "Komplet opdatering" (november 2005 = BSim2003.mdb) som grundlag for at oprette nye modeller.

Spørgsmål:
Hvordan kan jeg se hvilken version af BSim jeg har installeret og hvordan sikrer jeg mig at det er den seneste?

Svar:
Se i "Help" + "About BSim" for at se den installerede version. Her kan du også se hvilke tillægsmoduler du har adgang til. 
Tryk på "Help" + "BSim on the Web" + "Check for new update" for at udføre et check af om der findes en nyere version tilgængelig på SBi's server. I "Options" dialogen (højre klik i grafikken) er det muligt at bede BSim om automatisk at checke for nye opdateringer hver gang BSim startes. Checket vil kun blive gennemført hvis der er adgang til internettet når BSim startes.

Spørgsmål:
Jeg har modtaget information om User, Firm og Serial sammen med licensaftalen til BSim, men er usikker på hvilke data jeg skal bruge i forbindelse med opdateringer af programmet.

Svar:
Du skal bruge User (BSxxxx) som brugernavn (Username, husk BS med store bogstaver) og Serial (talkode) som adgangskode (Password). Firm benyttes kun i forbindelse med installationen af programmet, og skal kun indtastes første gang programmet installeres. Til gengæld skal du indtaste Serial hver gang du opdaterer programmet. Alle oplysningerne findes på bagsiden af omslaget til BSim original cd'en.

Spørgsmål:
Jeg kan ikke opdatere til en ny version af BSim fra hjemmesiden i min Internet Explorer. Når jeg trykker på den ønskede programversion får jeg efter en lang ventetid en fejlmeddelelse. Det samme gentager sig hver gang jeg prøver. Jeg har brugt det rigtige bruger-id og password.

Svar:
Det skyldes at Internet Explorer kan huske hvad den sidst gjorde på dette sted, og du har givet besked om at åbne filen i stedet for at gemme den til lokal disk. Åben Internet Explorer og vælg "Internet indstillinger" fra menuen "Vis" (i Explorer version 4.x). På fanebladet "Generelt" vælger du at slette "Midlertidige internet-filer" samt "Oversigt". Prøv derefter at opdatere igen.

Spørgsmål:
Når vi klikker på linket til den ønskede opdatering kommer dialogboksen med user og password. Herefter viser maskinen et timeglas i flere minutter. Til at begynde med bevæger bjælken i bunden sig en lille smule for senere at gå helt i stå. Efter ca. 5 min. får vi en "time out". Vores netværk er koblet til internettet via en router og en ISDN-forbindelse. Hvorfor sker det?

Svar:
Der kan umiddelbart være tre løsninger på problemet:

1) Time-out'en på jeres ISDN-forbindelse er så snæver at forbindelsen når at lægge røret på i det tidsrum der går fra det øjeblik hvor siden med licensnummer og password er åbnet til der trykkes OK efter endt indtastning. Derved tildeles sessionen et nyt dynamisk IP-nummer og kan derfor ikke genkendes af password-checkeren.

2) Hvis jeres internetforbindelse kører gennem en proxy-server, kan det give problemer hvis programmet ikke understøtter "authentication" eller hvis proxy-serveren ikke er opdateret da kun installationsfilerne er ændret og ikke teksten på siden.

Mulig omgåelse af problemet: Du kan eventuelt prøve at hente opdateringen i enkeltstykker (dvs. programmoduler, brugervejledning og evt. database), hvis det er et problem med den tid det tager at hente hen fulde programpakke.

Spørgsmål:
Når jeg opdaterer BSim bliver jeg spurgt om jeg vil overskrive en skrivebeskyttet fil. Hvad skal jeg svare til det?

Svar:
Dette spørgsmål opstår når der sker en opdatering af databasen "SbiData.mdb". Databasen vil blive opdateret i takt med der tilføjes nye materialer eller konstruktioner eller hvis der findes fejl.
Brugervejledning


Spørgsmål:
Hjælpesiderne vises ikke korrekt, der vises kun en standardtekst om at siden ikke kan vises. Hvad skyldes det?

Svar:
Hvis du har installeret sikkerhedsopdatering 896358 eller Windows Server 2003 SP1 vises emnerne i CHM-filen (BSim hjælp) ikke. Windows Server 2003 SP1 og sikkerhedsopdateringerne 896358 og 840315 omfatter ændringer af InfoTech-protokollen. Disse ændringer blev indført for at mindske sikkerhedssvagheder i HTML Hjælp. I Microsoft knowledge base findes en beskrivelse af en løsning på problemet. Benyt metoden beskrevet i eksempel 1 eller 2 for at løse problemet. 
Hvis du ikke ønsker at åbne for det sikkerhedshul som er beskrevet i ovenstående artikel kan BSim hjælpefilen (bsim02dk.chm / bsim02uk.chm) placeres på et lokalt drev (fx C:) og åbnes manuelt. Alternativt kan BSim installeres på et lokalt derv.

Spørgsmål:
Hjælpesiderne vises ikke korrekt selvom jeg har gennemført de ovenfor nævnte ændringerne i registreringsdatabasen. Hvad skyldes det?

Svar:
Hvis du har hentet hjælpen til BSim alene fra vores opdateringsside har filen egenskaber som hvis den stadig lå på Internettet og kan derfor ikke åbnes. Find filen bsim02dk.chm og/eller bsim02uk.chm (dansk hhv. engelsk hjælpefil) i den mappe hvor BSim er installeret. Højreklik på filen og vælg "Egenskaber" og tryk på knappen "Fjern blokering" på fanebladet "Generelt" hvis den tilgængelig.

Spørgsmål:
Jeg får altid åbnet den danske hjælpetekst når jeg trykker F1, men vil hellere have vist den engelske. Hvordan gør jeg det?

Svar:
Hvis du har begge hjælpefiler installeret skal du blot sætte "hak" ud for English F1 Help i Options under SimView. Du kan alternativt slette den danske hjælpefil, så vil BSim åbne den som er til stede.

Spørgsmål:
Jeg får en masse fejlmeddelelser når jeg forsøger at åbne brugervejledningen. Hvad er der galt?

Svar:
Du mangler at installere en opdatering for læsning af hjælpefilen fra cd'en. Følg indgangene Updates for Windows og Update for HTML Help på cd'en. Dette vil opdatere dit operativsystem og afhjælpe problemet med fejlmeddelelser når brugervejledningen åbnes.

Spørgsmål:
Findes hjælpeteksten i en mere udskriftvenlig version end HTML hjælpen, hvor fx illustrationer ikke klippes over ved sideskift?

Svar:
Nej, men du kan benytte den fremgangsmåde som er beskrevet i brugervejledningen om udskrift af burgervejledning for at udskrive enkelte eller alle sider. Hvis du ikke kan få adgang til den relevante dialog i din printerdriver, kan du vælge at udskrive teksten i bredformat i stedet for højformat. Vi bestræber os løbende på at tilrette vejledningen så det ikke er nødvendigt at reducere størrelsen på udskriften.
Diverse


Spørgsmål:
I forbindelse med tsbi5 simuleringen af temperaturforløbet i et atrium beregnes, hvor mange timer temperaturen er over eksempelvis 26 °C. Denne temperatur er en gennemsnitstemperatur. Da bygningen er forholdsvis høj, må der være en betydelig temperaturvariation mellem gulv og loft. Er det muligt at beregne temperaturen i opholdszonen ( fra 0 til 1,8 meter over gulvet) eller i det nederste rum (atriet er opdelt i 5 rum som ligger oven på hinanden)?

Svar:
Du kan benytte kappa-modellen til at beregne temperaturlagdelingen op gennem dit atrium. Inddata til kappa-modellen er - ud over værdien for kappa - en afstand fra gulvet hvor den operative temperatur skal beregnes. Den operative temperatur er den zone-temperatur der reguleres efter og det resultat som gemmes som Top(TermiskZone).
Efter simuleringen kan du få vist den operative temperatur i den valgte højde over gulvet i atriet. Du kan i tsbi5 | Tables vælge at vise dine resultater som PctCumulated eller HourCumulated, hvilket næsten giver det ønskede resultat. Det er dog ikke muligt på denne måde at nøjagtigt hvor mange timer der ligger over fx. 26 °C, men du kan komme ret tæt på.

Spørgsmål:
Når jeg starter en simulering med tsbi5 foreslår programmet nogle gange et meget stort antal tidsskridt pr time. Hvad er årsagen til dette?

Svar:
Du har formodentlig defineret en konstruktion med et tyndt materialelag og måske endda med en høj varmeledningsevne, fx metal. Dette vil bevirke at programmet kræver et meget stort antal tidsskridt for at gennemføre en stabil simulering.

Normalt er det ikke nødvendigt at inkludere denne type lag i konstruktionerne - da de ikke spiller nogen rolle i forbindelse med simulering af bygningens termiske opførsel. Du bør i en termisk simulering kun medtage denne type lag hvis de har betydnings for bygningens/rummets samlede varmekapacitet. Hvis de gør, kan de medtages ved a manipulere det materialelag som vender ind mod rummet, så den manglende kapacitet tillægges dette lag. (se flader)

Generelt bør man ikke accepterer modeller som kræver mere end 8-10 tidsskridt pr. time.

Spørgsmål:
Hvordan simulerer jeg solvægge i BSim?

Svar:
Det kan ikke umiddelbart lade sig gøre i den nuværende version af BSim. Man kan dog opbygge solvæggene som termiske zoner. Resultaterne fra denne type beregningen skal dog - som altid - underkastes en nøje vurdering for troværdighed, idet de termiske processer i en solvæg typisk foregår et højere temperaturniveau end i en normal bygning. For at sikre den mest korrekte beregning af udløbstemperaturen (toppen) fra en solvæg simuleret som en termisk zone skal kappamodellen for beregning af temperaturstratificeringen i et rum benyttes for solvægszonen.

Spørgsmål:
Findes BSim på andre sprog end engelsk?

Svar:
Nej, men det er en relativ enkel sag at oversætte selve programmets hjælpe-tekster til et vilkårligt andet sprog - det kræver blot håndarbejde. Skulle der være nogle som har behov for at oversætte BSim til at andet sprog, er der mulighed for at gøre dette ved at rette henvendelse til Statens Byggeforskningsinstitut.

Spørgsmål:
Hvordan tolkes versionsnummeret på programmet og i brugervejledningen?

Svar:
Syntaksen for versionsnummeret er: Hovedversion,år,måned,dag. Versionsnummeret fremgår i toppen af alle sider i hjælpen og angiver den dag hjælpefilen er genereret. Nederst på alle hjælpesider ses datoen for hvornår den enkelte side er opdateret. Principielt halter hjælpeteksten altid efter programmet, hvorfor hjælpen altid bør have samme eller højere versionsnummer end programmet. Den seneste version af hjælpen kan hentes fra opdateringssiden.

Spørgsmål:
Jeg kan ikke få simulering af gulvvarme til at fungere, hvad kan være årsagen?

Svar:
Det skyldes sikkert at modulet for simulering af gulvvarme ikke er registreret til brug i BSim. Det gør du fra SimView/Edit/Register…Her lokaliser du BSimFht.dll, som findes samme sted hvor BSim er installeret, og vælg Åbn. Det er muligt at du ikke har rettigheder til at registrere modulet som almindelig bruger, men at du skal køre BSim som administrator (højreklik på BSim og vælg "Kør som administrator") mens du foretager registreringen.