Hvad er IK-kompas?

IK-kompas er et IT-værktøj til vurdering af en boligs indeklimakvalitet. Kvaliteten angives i bogstaverne fra A-G, som man kender skalaen fra energimærkerne.

IK-kompas kan bruges både i projekteringsfasen ved nybyggeri, i et eksisterende byggeri og ved renoveringer, hvor man ønsker et bud på indeklimakvaliteten før og efter.

Formålet med IK-kompas er at vurdere potentialet for at opnå et godt indeklima, dvs. alene bygningens fysiske rammer for et godt indeklima.

Værktøjet er i første version udviklet til etageboliger, men tanken er, at det efterfølgende skal videreudvikles til andre bygningstyper.

Værktøjet er lavet, så det er enkelt at kommunikere resultaterne. Det giver en enkel og letforståelig kommunikation med beboerne. Det er visuelt enkelt og giver et hurtigt overblik, så kommunikationen mellem fx bygherre eller udlejer og bygningens beboere gøres ukompliceret.

Hvad registreres?

De fire parametre, der er med i værktøjet er:

 • Termisk Indeklima
  • Temperatur, sommer
  • Temperatur, vinter
  • Fravær af træk
 • Luftkvalitet
  • Påvirkning fra udendørs luft
  • Påvirkning fra bygninger og materialer
  • Påvirkning fra beboeraktiviteter
 • Visuelt indeklima
  • Dagslys
  • Direkte sollys
  • Udsyn, indkig og solafskærmning
 • Akustisk indeklima
  • Lyd fra omgivelser
  • Lyd fra naboer i etagebyggeri
  • Lyd i egen bolig

IK-kompas er således bygget på registreringer og ikke på målinger. Dels er det for at holde udgifterne nede, dels er det for at registrere selve bygningen og de rammer, der er tilstede for at skabe et godt indeklima.

Hvem registrerer?

IK-Kompas er tænkt som et værktøj til rådgivere og projekterende, der har kendskab til indeklimamålinger i forvejen. IK-kompas er udviklet til at være intuitivt at bruge, men den optimale anvendelse forudsætter relevant baggrund og uddannelse indenfor indeklima, men for at kunne gøre brug af mærkningsordningen, der er knyttet til IK-kompas, skal man være certificeret i ordningen fra Teknologisk Institut.

Boligforeningen kan også tegne licens til IK-kompas og bruge det internt – og fx højne efterspørgslen af boliger, men får måske de bedste resultater ved at bestille ydelsen hos en ekstern rådgiver.

Bestil IK-kompas