BR18-værktøj

BR18-værktøj

Med BR18-værktøj kan håndværkere og andre professionelle indenfor byggeriet få svar på, hvornår husejeren skal efterisolere ifølge reglerne i BR18. Værktøjet er udviklet af Videncenter for energibesparelser i bygninger og vedrører enfamiliehuse til helårsbeboelse.


krav.byggeriogenergi.dk