Fugtberegneren

Beregn fugtproblemer ved isolering

Med dette værktøj Fugtberegneren kan du nemt teste om den tiltænkte efterisoleringsløsning er fugtteknisk forsvarlig.

Værktøjet indeholder 3 sider, hvor der skal indtastes oplysninger om konstruktionen og bygningen og dens brug:

  1. Vælg den eksisterende konstruktion, der skal efterisoleres
  2. Indtast og vælg forhold om bygningen og indeklimaet
  3. Vælg efterisoleringstiltag: materiale, tykkelse og afslutning

Fugtberegneren er udviklet af BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet og Institut for Byggeri og Anlæg ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg). Den er ejet og drevet af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.


fugtberegner.sbi.dk