Grønt regnskab for boliger

IT-værktøj med regneark til beregning af nøgletal og diagrammer der viser, hvordan det står til med forbrug af varme, el, vand samt affaldsmængder i alle typer boliger og boligområder.

Statens Byggeforskningsinstituts grønne regnskab er bygget op over et MS Excel regneark, der frit kan downloades her fra siden. Dette gælder også regneark for udregning af biofaktor. Ligeledes kan brugervejledning (MS Word) downloades her fra siden.

Værktøjet består af indtastningsark, regneark til beregning af nøgletal og diagramark, der viser, hvordan det står til med forbrug af varme, el, vand samt affaldsmængder.

Dertil kommer nøgletal og diagrammer, der redegør for CO2-udslippets størrelse. Alle nøgletal opgøres som mængde pr. person pr. år. I første søjle er indtastet tal, der svarer til en dansk gennemsnitsborger - se tabel med vejledende nøgle nedenfor.

Et særligt modul gør det muligt at operere med alternative energikilder og grøn el samt alternativ vandforsyning og affaldssortering.

Regnearkene fremstår i sig selv som et regnskab for et gennemsnitsboligområde. Tallene på indtastningsarket udskiftes blot med egne tal.

Regnskabet kan bruges på alle typer boliger og boligområder - uanset størrelse og karakter.

Det er muligt at vælge mellem flere graddagesystemer og flere måder, hvorpå programmet skal udregne det graddageuafhængige forbrug (GUF) på.

Et særligt nøgletal knytter der sig til kvaliteten af boligen eller boligområdet grønne arealer. Dette kaldes områdets biofaktor. Udregning af en biofaktor foretages på et selvstændigt regneark (se nedenfor).

I tilhørende SBI-rapport 303 "Grønt regnskab for boligområder" redegøres der for regnskabets beregningsforudsætninger. Rapporten fortæller også om principperne i et grønt regnskab samt om præsentation og offentliggørelse.

Download Grønt regnskab

Grønt regnskab og brugervejledning kan downloades her:

Det er en god ide at gemme en kopi af regnearket på din harddisk - så behøver du ikke hente den fra Statens Byggeforskningsinstituts server hver gang du skal bruge den. Hvis din browser ikke giver dig denne mulighed, når du klikker på filen, kan du højreklikke og vælge "Gem som..." eller "Save as...".

Nøgletal fra SBi

SBi har siden 2000 publiceret nøgletal for energiforbrug, vandforbrug og CO2-udslip for boliger. Nøgletallene kan bruges af enkelthusstande til at vurdere, om et målt årligt forbrug ligger inden for rimelighedens grænser. Mere almindeligt er det, at nøgletallene bruges i forbindelse med opstilling af et grønt regnskab for små og store boligorganisationer, herunder afdelinger i almene boligselskaber. Nøgletallene bruges til at vurdere, om en boligs, en ejendoms eller et ejendoms-kompleks' forbrug ligger inden for rammerne af et normalforbrug, dvs. i nærheden af  gennemsnittet af alle boliger i Danmark set under et. Gennemsnittet suppleres af det, der betegnes "Lavt forbrug" og "Højt forbrug". Nøgletallene for boliger kan findes på hjemmesiden, hvor de opdateres en gang om året. Læs mere om SBi's nøgletal, herunder nøgletal for almene boliger i: Energibenchmark fra SBi (PDF).

Nøgletal2021.jpg

Kontakt

Ole Michael Jensen