Svigtdatabasen

SBi har oprettet en database, der samler erfaringerne fra de mange tagkollapser, der er forekommet de senere år. Søg eller læg selv data ind i basen.

Login: sbisvigt
Password: sbisvigt


Svigtdatabasen


De senere år har vi været vidne til en del alvorlige kollapser af bygninger, værst er det gået ud over sportshaller og landbrugsbygninger. Det så vi ikke mindst i vinteren 2010, hvor den megen sne fik mange tage på disse typer bygninger til at bukke under.

SBi víl gerne have et indblik i årsagerne til de mange kollapser. Er det fejl i udførelsen i konstruktionen, fejl i projektmaterialet, dårligt vedligehold eller er alle krav til bygningens stabilitet opfyldt og så alligevel kollapset?",

Derfor har SBi oprettet en Svigtdatabase, hvor alle kan lægge deres erfaringer med svigt i bygninger ind, ligesom SBi selv lægger svigt ind, som instituttet bliver bekendt med.

SBi overvåger løbende databasen for at se, om der er områder, hvor der er behov for en forbyggende indsats, så fremtidige svigt kan reduceres.

Det er seniorrådgiver Erik Steen Pedersen, der har udviklet databasen, og ved at henvende sig til ham, får man tildelt et bruger-id og et password, som giver adgang til at lægge materiale ind i databasen efter en fastsat systematik. Når et svigt er lagt ind, kan man først søge på det, når SBi har behandlet sagen og i nødvendigt omfang gjort visse oplysninger fortrolige for ikke at påvirke evt. afgørelse af skyldsspørgsmål.

Hvis man blot ønsker at søge i basen kan det gøres ved at gå ind på Svigtdatabasen og benytte 'sbisvigt' som brugerid og 'sbisvigt' som password.

I databasen kan man søge svigt ud fra eksempelvis bygningstype, konstruktionsmateriale og svigtform.

Svigtdatabasen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen.