Nyhed

Fokus og viden om universelt design skal sikre tilgængelighed i offentligt byggeri

​Styrket kendskab og flere vejledninger, mulighed for funktionsbaserede krav samt øget tilsyn fra kommunerne skal fremme tilgængelighed og universelt design i offentlige bygninger. Sådan lyder initiativerne i Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens (TBST) nye tilgængelighedspakke.

Formålet med den nye tilgængelighedspakke er, at bygninger som tilbyder offentlig adgang i højere grad skal indrettes, så det er muligt for alle at komme ind i dem og bruge dem.

Pakken indeholder initiativer inden for tre områder:

  1. Kendskabet til tilgængelighed skal udbredes blandt parterne i byggeriet.
  2. Kommunerne skal have fokus på tilsyn med tilgængeligheden i byggeriet.
  3. Muligheden for funktionsbaserede krav og brug af tilgængelighedsstrategier i byggeriet.

Initiativerne i tiltagspakken skal implementeres i samarbejde med branchen og Danske Handicaporganisationer. Forskere og rådgivere fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet (SBi) skal som en del af satspuljeaftalen for 2018 være med til at skabe mere fokus på tilgængelighedsområdet ved at formidle og skabe ny viden om tilgængelighed og universelt design i byggeriet.

"Vi er glade for, at der kommer fokus på området og ser frem til løfte fagfeltet gennem en målrettet forskningsindsats. Universelt design har et stort potentiale for at udvikle nye løsninger og skabe innovation på området i byggeriet, så vi gennem universelt design fortsat kan sikre, at byggeriet er tilgængeligt for alle", siger seniorforsker Camilla Ryhl fra SBi.

SBi skal bl.a. udarbejde en vejledning, der kan danne bro mellem de generelle hensyn, der ligger bag begrebet universelt design, og de konkrete løsninger, der skal sikre, at bygninger kan benyttes af alle.

Derudover skal SBi's web-portal om universelt design og tilgængelighed videreudvikles, så den kommer til at fungere som en samlet indgang til information og viden om universelt design. Portalen kommer også til at indeholde baggrundsviden i forhold til de nødvendige brugerbehov og skal være et konkret værktøj i forbindelse med design og udvikling af løsninger.

Se hele tiltagspakken for tilgængelighed i det offentlige byggeri