Nyhed

Hoteller overser det stigende antal kunder med funktionsnedsættelse

Fra 2008 har bygningsreglementet stillet krav om, at nye hoteller har et vist antal værelser, der er egnet for personer med funktionsnedsættelse. Men ikke alle hotellerne profilerer sig på det. Dermed går de potentielt glip af en voksende kundegruppe, herunder ældre borgere, der har brug for hotelværelser, som de nemt kan færdes i.

Der er stor forskel på, hvordan hotelbranchens aktører oplever efterspørgslen på hotelværelser for personer med funktionsnedsættelse. En ny undersøgelse fra SBi viser, at nogle aktører oplever en meget lille efterspørgsel, mens andre ser et stigende behov, bl.a. som følge af flere ældre mennesker, der er aktive og rejsende.

"Når nogle hoteller ikke oplever efterspørgsel på tilgængelige hotelværelser, kan det hænge sammen med, at de heller ikke synliggør deres udbud af denne type værelser, fx på deres hjemmeside. Dermed går de måske også glip af nogle gæster, som i stedet vælger de konkurrenter, der informerer om deres tilgængelige hotelværelser", siger forsker Sidse Grangaard fra SBi, der står bag undersøgelsen.

Væsentligt markedspotentiale

Omkring 1 mio. mennesker i Danmark er berørt af en funktionsnedsættelse, fx nedsat syn eller hørelse eller gangbesvær, måske pga. et medfødt handicap, en midlertidig skade, eller pga. alderdom. De udgør dermed også en væsentlig kundegruppe, for hvem lettilgængelige adgangsforhold er en afgørende købsparameter, når de fx skal vælge hotel på deres rejse.

"De hoteller, som bevidst arbejder med at skabe plads til personer med funktionsnedsættelse, og profilerer sig på det, oplever også et marked for denne type værelser", siger Sidse Grangaard.

Behov for en udvidet brugerforståelse

Det eksakte udbud af tilgængelige hotelværelser i Danmark kendes ikke, men SBi's undersøgelse indikerer, at de fleste hoteller bygget eller ombygget efter 2008 tilbyder hotelværelser til personer med funktionsnedsættelser. Det hænger bl.a. sammen med, at bygningsreglementet siden 2008 har stillet krav til antallet af tilgængelige sengepladser. SBi's undersøgelse antyder, at der er stor forskel på, om hotellerne arbejder bevidst med tilgængelighed, fx som en del af deres socialt ansvarlige profil, eller om man udelukkende tilbyder tilgængelige hotelværelser, fordi lovgivningen kræver det.

"I dag kan lovgivningen betragtes som en driver for tilgængeligheden. Vores analyse tyder på, at hotellerne er opmærksomme på kravene om tilgængelige hotelværelser. Vi kan dog se, at man ikke altid er særlig bevidst om, at der kan være forskellige brugerbehov. Ikke alle kan forestille sig, at en forretningsrejsende sagtens kan have en funktionsnedsættelse", siger Sidse Grangaard. Hun opfordrer til at arbejde mere strategisk og bevidst med tilgængelighed.

"Det kan være en fordel for hotellerne at udarbejde en tilgængelighedsstrategi og dokumentation af funktionalitet og brugskvalitet i forhold til brugernes behov. En sådan strategi kunne kobles sammen med markedsføringsstrategien. Det kræver dog, at man først og fremmest udvider sin forståelse for kundernes forskellige behov".

Minikatalog med eksempler på tilgængelige hotelværelser

SBi-rapporten indeholder et minikatalog med forskellige løsninger på enkeltværelser og dobbeltværelser til kørestolsbrugere som alternativer til de typer værelser, der indgik i analysen. Her vises et par eksempler fra minikataloget.

Læs SBi-rapport 2016:25 'Tilgængelige hotelværelser

tg-dobbeltværelse_tokstbrugere_3.jpg

Eksempler fra rapportens minikatalog på dobbeltværelser med plads til hhv. en og to kørestolsbrugere. SBi stødte i sin analyse ikke på eksisterende eksempler på værelser, hvor der er plads til to kørestolsbrugere. Derfor indeholder rapporten forslag til løsninger på dobbeltværelser med plads til to personer i kørestol.