Rådgivning og konsulentbistand

SBi tilbyder ekspertrådgivning og konsulentbistand inden for universelt design og tilgængelighed for mennesker med handicap i byggeri og udearealer. Pris for rådgivning og konsulentbistand er efter aftale.

SBi tilbyder rådgivning og konsulentbistand i sager som fx

  • gennemgang af fx dispositionsforslag og hovedprojekter til nybyggeri eller ombygninger.
  • gennemgang, eventuelt på stedet af et eksisterende byggeri.
  • sparring og udarbejdelse af handlingsplaner for ombygning af eksisterende byggeri.

Rådgivningen afregnes efter SBi's normale timetakster. Der gøres opmærksom på, at SBi ikke udfører detailprojektering - her henvises i stedet til private virksomheder eller SBi's uddannede tilgængelighedsrevisorer for byggeri og udearealer.

Link til tilgængelighedsrevisorer.

Bemærk venligst, at SBi's satspuljebevilling siden 1/1 2018 ikke omfatter gratis rådgivning vedr. Bygningsreglementet, her henvises til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST).
 
Kommuner, der søger uddybende information og fortolkning af reglerne bedes henvende sig til TBST på e-mail byggeri@tbst.dk.
 
Rådgivere, bygherrer og andre, fx borgere, der har spørgsmål til konkrete sager, bedes henvende sig til den kommune, hvor byggearbejdet foregår.
 
Bemærk, at mange svar vedr. universelt design og tilgængelighed kan findes på vores hjemmesider:

www.sbi.dk/tilgaengelighed

www.rumsans.dk

Anvisninger:
www.sbi.dk/anvisninger

Tjeklister (som refererer til BR 15):
www.sbi.dk/tjeklister

SBi svarer naturligvis stadig på spørgsmål vedr. vores anvisninger, rapporter mv.