Nyhed

Ny bog hjælper arkitekter til at skabe inkluderende arkitektur

Ny bog formidler teori, eksempler og arbejdsmetoder, der kan hjælpe arkitekter og andre til at skabe arkitektoniske løsninger, hvor alle mennesker har lige mulighed for at deltage.

Flere undersøgelser fra SBi peger på, at både rådgivere og bygherrer i branchen kan se værdien af inkluderende arkitektur og universelt design, hvor alle mennesker har lige mulighed for at deltage, men at de savner eksempler og mangler viden om, hvordan man rent praktisk går til det. Det kommer bogen 'Inkluderende arkitektur' nu i møde.

Bogen er skrevet af seniorforsker Camilla Ryhl fra SBi i samarbejde med seniorforsker Karin Høyland fra SINTEF Byggforsk i Norge, som begge har forsket i universelt design og inkluderende arkitektur i mange år. Forfatterne ønsker med bogen at bidrage med viden om og værktøjer til, hvordan man kan skabe gode arkitektoniske løsninger, som inkluderer alle, uanset funktionsevner og behov, og hvordan man skal håndtere et så vidt begreb som 'alle'.

Et nyt bud på hvordan vi kan fortolke universelt design

En gennemgående forståelse i bogen er, at inkluderende arkitektur rummer alle brugere og ikke kun har fokus på brugere med funktionsnedsættelser. Det er en af de fundamentale forskelle fra den mere snævre forståelse af tilgængelighed med fokus på især kørestolsbrugere, der hidtil har præget bygningsreglementet og branchen i Danmark. Bogen viser, hvordan universelt design kan være med til at varetage mange aspekter af arkitekturen, både de funktionelle, sociale og sanselige. Her kommer bogen med et nyt bud på, hvordan vi kan diskutere og fortolke universelt design.

Bogen består af tre dele: En teoridel, en værktøjsdel og en eksempeldel. Teoridelen handler om universelt design som begreb, og hvordan det kan øge kvaliteten af det byggede miljø. Værktøjsdelen handler om, hvordan man kan arbejde med brugerinvolvering og en mangfoldig brugerforståelse. Eksempeldelen viser inspirerende eksempler fra Danmark og Norge, som illustrerer forskellige måder at arbejde med inkluderende arkitektur.

Bogen er udgivet på norsk, men indholdet er rettet lige så meget mod Danmark som mod Norge.

Bogen 'Inkluderende arkitektur' kan købes på Fagbokforlaget

Læs et uddrag af bogen