Nyhed

Ny kortlægning af barrierer i naturen for bevægelseshandicappede

​For mennesker med bevægelseshandicap kan det være en udfordring at komme ud i naturen, da naturmiljøer ofte ikke er designet og indrettet, så det er muligt at komme derud eller opholde sig der, hvis man sidder i kørestol eller går med stok. Den manglende tilgængelighed er en af de barrierer, som er skyld i, at mange mennesker med bevægelseshandicap er ufrivillige indemennesker, viser resultater i ny rapport.

Med Københavns Universitet i spidsen har en forskningsgruppe fra en række danske universiteter, Handicapidrættens Videnscenter og Danske Handicaporganisationer samarbejdet omkring rapporten "Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap". Formålet har være at indsamle viden om forholdet mellem sundhed og brugen af naturen, og bl.a. på baggrund af en befolkningsundersøgelse få kortlagt eksisterende og ny viden.

I en del af rapporten undersøges de barrierer, der forhindrer bevægelseshæmmede i at komme ud i naturen og får gavn af den. Resultatet viser, at mennesker med bevægelseshandicap ofte har flere helbredsudfordringer end andre. De bruger naturen mindre, selv om de bor meget tæt på den, og risikerer ufrivilligt at blive et indemenneske. Sundhedspotentialet er derfor så meget desto større for denne del af befolkningen.

"Rapporten er vigtigt, fordi det skaber en helt ny vidensplatform, som vi kan bruge, når vi skal designe fremtidens sundhedsfremmende naturmiljøer f.eks. statsskove, kommunale parker og kystområder. De tegnestuer der har deltaget i projektet efterspørger mere viden og inspiration, så der er bestemt brug for denne viden, når målet er at skabe naturoplevelser for mennesker med bevægelseshandicap", fortæller seniorforsker Sidse Grangaard, som har deltaget i projektet sammen med seniorforsker Camilla Ryhl og seniorkonsulent Lone Sigbrand fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet København.

I rapporten beskrives dog otte gode eksempler på tilgængelig natur i Danmark, som allerede nu kan tjene som inspiration.

Rapporten er rettet mod mennesker med bevægelseshandicap og deres pårørende, handicaporganisationer, fagpersoner, der arbejder med mennesker med bevægelseshandicap, beslutningstagere, landskabsarkitekter, planlæggere, grønne forvaltere, sundhedspersonale, studerende og andre med interesse for området.  

Se hele rapporten Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap - Arbejdsrapport fra et tværvidenskabeligt forskningsprojekt med fokus på design og brug af naturen.


Et eksempel på tilgængelig natur fra rapporten er Nørre Vorupør Havbad ved Vesterhavet. Her får kørestolsbrugere og dårligt gående mulighed for at komme helt tæt på naturen. Foto: Ulla Kramer