Nyhed

Ny pulje til demensvenlig indretning af plejecentre

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt en ny pulje på 16 mio. kroner til indretning og mindre ombygninger af plejeboliger for personer med demens. SBi's anvisninger om demensvenlig indretning kan bruges som udgangspunkt for en ansøgning.

Forskning viser, at en hjemlig atmosfære i små, overskuelige boliggrupper med gode lysforhold og udsigt og adgang til naturen har stor betydning for at stimulere trivslen hos personer med demens. Det kan betyde et reduceret medicinforbrug og mindre magtanvendelse.

Sundheds- og Ældreministeriet har øget indsatsen for at skabe trygge og værdige rammer for personer med demens og har udmeldt en ny pulje på 16 mio. kroner, der skal gå til demensvenlig indretning af plejecentre. Puljen er den anden ud af i alt 48 mio. kroner fra satspuljen, der er afsat til demensvenlig indretning fra 2015-2017.

Midlerne kan bl.a. gå til fælles faciliteter, der giver beboerne mulighed for sansestimulerende oplevelser, fx et baderum (billedet), hvor der er plads til badekar og fokus på at skabe en behagelig badeoplevelse med god temperatur og belysning, ingen træk, god akustik m.v.

SBi-anvisninger om demensvenlig indretning

SBi har udgivet to anvisninger, der kan bruges som udgangspunkt for en ansøgning om puljemidlerne. SBi-anvisning 259 giver en kort gennemgang af de vigtigste anbefalinger til demensvenlig indretning og er særlig anvendelig i de indledende designfaser.

SBi-anvisning 263 uddyber anbefalingerne, giver baggrundsviden og supplerer med en lang række eksempler på løsninger. Anvisningerne er baseret på dansk og international forskning.

Se anvisning 259, Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål
Se anvisning 263, Plejeboliger for personer med demens – detaljer og eksempler

Ansøgningsfrist 24. oktober 2016

Kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre, kan søge puljen til mindre ombygninger eller demensindretning af eksisterende plejecentres boliger eller fællesarealer. 

Der er ansøgningsfrist for at søge om puljen til demensvenlig indretning 24. oktober 2016 kl. 12.00.

Find vejledning og ansøgningsskema på sum.dk

Mangel på plejeboliger for personer med demens

Omkring to ud af tre beboere i plejeboliger lider af en demenssygdom, men kun få af de eksisterende plejeboliger er indrettet til deres behov. I fremtiden vil der blive endnu større behov for demensvenlige plejeboliger, da antallet af personer med demens forventes at stige til op imod det dobbelte over de næste 25 år som følge af den stigende gennemsnitlige levealder.