Nyhed

Nye regler om mærkning af plejeboliger til demente

​Kommunerne skal nu indberette til Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen, hvor egnede deres plejeboliger er til beboere med demens. En ny bekendtgørelse fastsætter regler og kriterier for en ny mærkningsordning for demensegnede boliger.

En mærkning af alle plejeboliger skal give kommunerne et samlet overblik over, hvor mange demensegnede plejeboliger, kommunen har. Samtidig skal mærkningen forbedre kommunernes muligheder for at finde det bedste match mellem en plejeboligs indretning og den dementes behov, som kan variere meget pga. de mange forskellige former for og grader af demens.

Mærkningsordningen ser udelukkende på plejeboligernes bygningsmæssige rammer, fx hvordan de private boliger er indrettet, om gangarealer er overskuelige og indgangsdøre lette at finde, og om der er udearealer tilknyttet.

Mærkningsordningen tager udgang i de forskningsbaserede anbefalinger, der fremgår af SBi-anvisning 263, Plejeboliger for personer med demens – detaljer og eksempler, og kriterierne er udarbejdet i et samarbejde mellem seniorkonsulent Lone Sigbrand og forsker Nanet Mathiasen fra SBi og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Det er kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor plejeboligcenteret ligger, som skal udfylde skemaet "Mærkning af demensegnede plejeboliger" og indberette det til styrelsen. Indberetningen skal ske senest 1. december 2017.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. oktober 2017. Se bekendtgørelsen og skema til mærkningsordningen på Retsinformation.dk

I SBi-anvisning 263: Plejeboliger for personer med demens – detaljer og eksempler er der samlet anbefalinger til indretning af plejeboliger, der fremmer trivsel og livskvalitet hos personer med demens.