Nyhed

Søg tilskud fra Tilgængelighedspuljen 2018

​Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har åbnet for ansøgninger til dette års tilgængelighedspulje. Formålet med puljen er at forbedre tilgængeligheden i offentligt tilgængelige bygninger for personer med funktionsnedsættelse.

Tilgængelighedspuljen for 2018 udgør 8 mio. kr. samt tilbageløb fra tidligere års puljer. Tilskud gives til projekter, der forbedrer tilgængeligheden for handicappede personer i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion. Der bliver givet tilskud til 25 procent af de tilgængelighedsforbedrende projektomkostninger.

Det er kommunale, regionale og andre offentlige institutioner og bygningsejere, som kan søge tilskud fra tilgængelighedspuljen. Tilskud fra puljen gives til konkrete tilgængelighedsforanstaltninger, som følger af et eller flere af bygningsreglementets tilgængelighedskrav. Det kan fx være tilskud til etablering af en elevator eller en rampe i offentlige bygninger, som skoler, kirker, museer, forsamlingshuse, sundhedsklinikker og haller mv.

Ansøgningsperioden for 2018 er i år udvidet, så ansøgningsfristen er den 5. oktober 2018.

Læs mere om tilgængelighedspuljen