Nyhed

Søg tilskud til forbedring af eksisterende plejeboliger

Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 5. januar 2018 udmeldt en pulje på 28,5 mio. kr. til indretning af eksisterende demensegnede plejeboliger.

Puljen kan søges fra 1. februar med sidste frist den 15. marts 2018.

Udover midler til konkret indretning kan der også søges støtte til udarbejdelse af handlingsplaner for forbedring af eksisterende plejeboliger eventuelt med ekspertrådgivning fra arkitektfirma eller Statens Byggeforskningsinstitut.

Puljens formål er at tilvejebringe flere demensegnede plejeboliger og de tiltag, der støttes skal være i overensstemmelse med kriterierne i den nye mærkningsordning "Mærkning af demensegnede boliger", som har udgangspunkt i SBi-anvisning 263 Plejeboliger til personer med demens – detaljer og eksempler.

Bekendtgørelsen for mærkningsordningen findes via dette link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=193845

Læs mere om puljen og find vejledning og ansøgningsskema: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Bolig/Puljer/Aktuelle-puljer/Demenspuljen-2018.aspx

 

Foto: Områdecenter Solgården, Lyngby-Tårbæk (Lone Sigbrand)