Nyhed

SBi-bidrag på sommerens internationale konferencer om universelt design

​Over sommeren har SBi-forskere deltaget i en række internationale konferencer om universelt design. Her finder du beskrivelser af de danske forskningsbidrag og links til artiklerne, der blev præsenteret på konferencerne.

Seniorforsker Camilla Ryhl har været i Florida til 7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics 2016: 1st International Conference on Design for Inclusion, 27. – 31. juli. Her havde hun i samarbejde med den belgiske forsker Jasmien Herssens organiseret en session med temaet 'Sensory disabilites and Inclusive design'. Desuden præsenterede hun sin artikel Can you Hear Architecture: Inclusive Design and Acoustics in the Nordic Region, som tager afsæt i forståelsen af, at universel design i høj grad handler om multisanselig arkitektur. Artiklen diskuterer akustikkens rolle i arkitekturen og de implikationer, der er forbundet med såvel universelt design som forståelsen af brugernes behov. Artiklen peger på behovet for at udvikle og nuancere arbejdet med akustisk kvalitet for at sikre inklusion af de mange brugere, som lever med hørenedsættelse eller auditiv sensitivitet. Med udgangspunkt i aktuelle nordiske eksempler diskuterer artiklen akustikkens rolle i både inkluderende design og multisanselig arkitektur.

Camilla Ryhls artikel og de øvrige artikler fra konferencen kan købes som e-bog via forlaget Springer

Forsker Sidse Grangaard har deltaget i konferencen Future–Focused Thinking, Design Research Society 2016 i Brighton 27.-30. juni. En af konferencens mange tema-sessioner havde overskriften Inclusive Design. Her præsenterede hun artiklen Towards Innovative and Inclusive Architecture om danske tegnestuers forslag til en model for et fremtidig bygningsreglement, der kan understøtte en inkluderende og innovativ arkitektur af høj kvalitet. Funktionsbaserede krav, anvendelseskategorier, minimumskrav og mulighed for en palet af tilgængelighedszoner er bud på elementer i en fremtidig model. Artiklen bygger på en undersøgelse foretaget for Trafik-og Byggestyrelse i 2014-2016, hvor tegnestuernes egne erfaringer og oplevelser af udfordringer i arbejdet med bygningsreglementets tilgængelighedskrav blev dokumenteret. Undersøgelsens rapport publiceres senere, når projektet er endelig afsluttet.

Læs Sidse Grangaards artikel

I august deltog fem SBi-forskere i 'UD2016' i York, Storbritannien, hvor de præsenterede seks artikler. Temaerne i artiklerne fra SBi spænder bredt inden for universelt design; lys og sanselig arkitektur, tilgængelige hotelværelser, inklusion af børn i børnehaver, funktionsbaserede tilgængelighedskrav og designproces.

Artiklerne fra UD2016 kan hentes fra forlaget IOS Press

Læs en kort beskrivelse af SBi's artikler på UD2016