Nyhed

SBi-bidrag på Universal Design-konferencen i York 2016

Seneste forskningsresultater fra SBi præsenteres på den internationale konference Universal Design 2016 (UD2016), 21-24. august 2016.

En gruppe på fem SBi-forskere drager til York og præsenterer seks artikler på den tredje internationale Universal design konference, som i 2016 afholdes i York i Storbritannien. Her mødes praktikere og forskere i år under overskriften Learning from the past, designing for the future.

Temaerne i artiklerne fra SBi spænder bredt inden for universelt design; lys og sanselig arkitektur, tilgængelige hotelværelser, inklusion af børn i børnehaver, funktionsbaserede tilgængelighedskrav og designproces.

Nanet Mathiasen og Anne Kathrine Frandsen fortæller i 'How to frame universal workspace lighting' om evalueringen af belysningen ved kontorarbejdspladserne i Handicaporganisationernes Hus. Forskerne påpeger, at evalueringen giver anledning til en diskussion af, hvordan universelt lys design skal fortolkes og forstås, når der skal designes i fremtiden.

De sanselige aspekter af arkitekturen er ligeledes i spil hos Camilla Ryhl, Masashi Kajita og René Sørensen. I 'Qualitiative Description of Spatial Quality in Inclusive Architecture' bidrager de med refleksioner over en metode til at vurdere arkitekturs sanselige aspekter. Forskerne vurderer, at en metodik omkring vurdering af rumlig kvalitet kan få betydning for arbejdet med universelt design på tegnestuerne.

Sidse Grangaard har i 'Towards Universal Design Hotels in Denmark' undersøgt hotellernes oplevelse af efterspørgslen på tilgængelige hotelværelser. I den forbindelse har hun fundet en sammenhæng mellem holdning, brugeropfattelse og oplevelse af udbud. I et fremtidigt perspektiv kan Corporate Social Responsibility (CSR) optræde som en strategi til at opnå universelt designede hoteller.

Pladsforhold i børnehaver er temaet i Inge Mette Kirkebys og Sidse Grangaards full paper 'Can we build inclusion?'. Universelt design kan nemt komme til at handle om fysiske funktionsnedsættelser. Forskerne peger på, hvorledes det fysiske miljø i form af tilstrækkelig med kvadratmetre spiller en vigtig rolle for inklusionen af børnehavebørn med særlige behov – de ikke altid synlige behov.

Sidse Grangaard og Camilla Ryhl introducerer 1. generations universelt design som begreb i 'Vandhalla – A Sport Center and a Successful Example of First-Generation Universal Design'. På baggrund af en evaluering af tilgængeligheden i Egmont Højskolens Vandhalla udleder forskerne bygherrens engagement og arkitekternes mind-set som faktorer, der har fået størst betydning for det endelige resultat.

Funktionsbaserede tilgængelighedskrav i byggelovgivningen præsenteres som reguleringsmodel af Sidse Grangaard og Anne Kathrine Frandsen. I 'Do Performance-Based Codes Support Universal Design in Architecture?' beskriver forskerne, at en funktionsbaseret model ikke vil kunne stå alene, men bør følges op af et vidensløft i branchen.

Alle forskningsartiklerne fra konferencen er frit tilgængelige og kan downloades her via IOS Press

Læs mere om konferencen på http://ud2016.uk/