Nyhed

Forsideillustration fra rapporten

Syv modeller for kontrol af tilgængelighed

​​I en ny rapport præsenterer forskere fra SBi syv forskellige modeller for, hvordan man kan håndtere kontrol og dokumentation af tilgængelighed i bygninger.

Det er tanken, at modellerne kan bruges til at styrke den danske byggesagsbehandling på området.

Erfaringer fra praksis

Modellerne baserer sig på undersøgelser af, hvordan man håndterer kontrol af tilgængelighed i udlandet.

Undersøgelsen er udbygget med interview med ti rådgivere. Flere af dem interesserer sig for den model, hvor rådgiverne og bygherren sammen udarbejder en tilgængelighedsstrategi, som efterfølgende kan bruges i forbindelse med opfølgning og dokumentation.

Se eller download rapporten 'Modeller for dokumentation og kontrol af tilgængelighed' (2014)