Nyhed

Temamøde på DOKK1 i Aarhus: Tilgængelighed i verdensklasse

I november holdt Bygherreforeningen et velbesøgt temamøde i København om tilgængelighed og ligeværd som styrende arkitektonisk princip. Nu gentages succesen i Aarhus på DOKK1 den 11. januar 2017 kl. 13.30-16.00.

Temamødet tager udgangspunkt i SBi's evaluering af Danske Handicaporganisationers Hus, som i dag står som et overordentligt vigtigt eksempel på et tilgængeligt hus. Kom bag om tilblivelsen af huset, og bliv klogere på processen og de valgte løsninger.

Deltag også i diskussionen om, hvad projektet kan bidrage med i forhold til andre byggerier.

Temamødet er gratis, og alle er velkomne.

Læs mere, og tilmeld dig på Bygherreforeningen.dk

Se SBi's evalueringsrapport af Handicaporganisationernes Hus 

 

Program

​13.30

Ankomst - med kaffe og kage

​14.00

Velkomst
Aarhus Kommune, Generationernes Hus, byder velkommen

​14.15

Hovedpointer fra evaluering af Handicaporganisationernes Hus
Seniorforskere Anne Kathrine Frandsen og Camilla Ryhl fra SBi fremlægger de væsentligste pointer fra evalueringen. De kommer ind på de konkrete løsninger, processen som skabte bygningen, og hvordan bygningen opleves af brugerne. Blandt andet kan de bekræfte, at huset er et vigtigt og flot eksempel på et overordentligt tilgængeligt hus.

15.30

Opsamling og diskussion
Temamødet afsluttes med fælles diskussion om, hvorvidt vi på en bedre måde kan indarbejde både tilgængelighed og ligeværd i fremtidens løsninger.

16.00 Farvel og tak for i dag

 

Baggrund

Danske Handicaporganisationer (DH) nye domicil på Blekinge Boulevard i Høje Taastrup samler 17 handicaporganisationer med ca. 265 ansatte og 6 almennyttige organisationer. Godt en femtedel af de ansatte har et handicap. Organisationen ønskede, at deres nye kontorhus skulle være et internationalt foregangsbyggeri for tilgængelighed og universelt design.

Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania og VILLUM FONDEN har i fællesskab støttet opførelsen af huset. Derudover har Augustinus Fonden, Bevica Fonden, Vanførefonden og Realdania bidraget økonomisk til projektets udvikling og gennemførelse.

Projektet er udarbejdet af NCC, Cubo, Force4, Niras og Møller & Grønborg. Det opføres med Gottlieb Paludan, Rambøll og Mtre som bygherrerådgivere.

Evaluering: Et overordentligt tilgængeligt hus

SBi har netop afsluttet en evaluering af byggeriet. Den bekræfter, at huset er et vigtigt og flot eksempel på et overordentligt tilgængeligt hus. Huset demonstrerer ikke mange nye bane- brydende løsninger på verdensplan, men til gengæld introducerer det nogle betydningsfulde løsninger i dansk kontekst.

En høj grad af brugerinddragelse og kompetenceopbygning blandt byggeriets aktører har haft stor betydning for det høje niveau af integreret tilgængelighed. Evalueringen viser, hvordan processen har afgørende betydning for, at det færdige byggeri er blevet tilgængeligt. Erfaringerne fra denne proces kan danne model for, hvordan man fremover kan arbejde med universelt design og tilgængelige løsninger.