Nyhed

Tillykke med den internationale handicapdag 3. december

​Hos SBi har vi fokus på universelt design og tilgængelighed. Retten til lige adgang og deltagelse i det offentlige rum gælder alle, uanset alder og funktionsevne.

Med FN's Handicapkonvention har Danmark forpligtet sig til i fremtiden at inkludere universelt design og de bagvedliggende værdier i forskning og regelværk. Vi tilbyder en masteruddannelse i universelt design og tilgængelighed for at ruste alle byggeriets parter til en mere ligeværdig, udfordrende og inspirerende udviklings- og designproces. Alle i byggekæden har en forpligtelse, og behovet for viden om universelt design kræver, at alle aktører kan indgå i processen. Både rådgivere, bygherrer og myndigheder.

Læs mere om masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed