Nyhed

Vandtræningscenter sætter nye standarder for tilgængeligt byggeri

Kørestol er ingen hindring for en tur i den 90 meter lange vandrutsjebane i det nye idræts- og vandtræningscenter Vandhalla på Egmont Højskolen i Hou ved Odder. Her kan alle faciliteter nemlig bruges af enhver, uanset handicap. Vandhalla sætter nye standarder for tilgængelighed i dansk kontekst, konkluderer en evaluering fra SBi ved Aalborg Universitet København.

Egmont Højskolen har gennem hele sin historie arbejdet på at forbedre forholdene for mennesker med handicap. Skolen er indrettet, så alle elever både med og uden handicap kan færdes på lige fod. Sådan skulle det også være i skolens nye idræts- og vandtræningscenter.

Fra de første tanker om centret var det bygherrens ambition, at alle personer med alle former for handicap skulle kunne bruge Vandhalla i samme omfang som personer uden handicap. Det er lykkedes ifølge SBi’s evaluering, som konkluderer, at Vandhalla står som et bemærkelsesværdigt eksempel på et ligeværdigt og inkluderende byggeri.

Ligeværdighed handler ikke om én løsning for alle

Ligeværdigheden udmærker sig bl.a. ved, at Vandhalla tilbyder en række forskellige muligheder, som brugerne kan vælge imellem, alt efter den enkeltes behov. Der er fx mulighed for omklædning i fællesrum eller private kabiner. Der er flere forskellige måder for nedstigning i vandbassinet, alt efter om man kan gå med støtte, bruger kørestol eller kan hoppe fra kanten osv. Denne mangfoldighed af løsninger er centralt for Vandhalla som ligeværdigt tilgængeligt byggeri.

”Tilgængelighed opfattes ofte som ensbetydende med én løsning for alle. Men da arkitekterne i konkurrencefasen mødte skolens elever, blev de opmærksomme på, at én løsning for alle, stik mod intentionen, kan blive begrænsende for nogle personer. Det førte til en erkendelse af, at ligeværdighed snarere handler om at sikre forskellige løsninger, så der er noget for alle. Det har været afgørende for resultatet”, siger forsker Sidse Grangaard fra SBi.

Brugerforståelse i konkurrenceprogrammet

Arkitekternes tænkning er desuden påvirket af bygherrens stærke engagement og vision om et fuldt tilgængeligt byggeri, som også var beskrevet i konkurrenceprogrammet.

”Typisk forholder man sig først til tilgængelighed langt senere i byggeprocessen, hvor det mest handler om at sikre sig, at en bygning lever op til bygningsreglementets minimumskrav. I Vandhalla-projektet betød bygherrens klare vision om tilgængelighed, at vinderholdet arbejdede med brugerforståelse og ligeværdighed som arkitektonisk hovedgreb helt fra begyndelsen. Det har haft stor betydning for kvaliteten”, siger Sidse Grangaard og peger på, at det kunne være interessant at se flere konkurrenceprogrammer i fremtiden, hvor man arbejder med brugerforståelse.

Læs mere i rapporten ’Vandhalla – Evaluering af tilgængeligheden af Egmont Højskolens Vandhalla’ på www.sbi.dk/vandhalla

Om Vandhalla

Vandhalla er et idræts- og vandtræningscenter på Egmont Højskolen, bestående af en multihal med klatrevæg og scene, et motionsrum og en svømmehal med en vandrutsjebane, som er fuldt tilgængeligt for alle, uanset handicap. I 2009 blev arkitektkonkurrencen om Vandhalla vundet af tegnestuerne Cubo og Force4 sammen med landskabsarkitekterne GBL – Gruppen for By-og Landskabsplanlægning Aps og ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen A/S.  Vandhalla blev indviet 28. februar 2013. SBi’s evaluering er rekvireret af Realdania, som bl.a. har ydet støtte til opførelsen af Vandhalla.

Mere viden

SBi har samlet viden og anvisninger om tilgængelighed og universelt design på www.anvisninger.dk/tilgaengelighed

Læs også SBi’s evaluering af tilgængeligheden af Danske Handicaporganisationers Hus på www.sbi.dk/dh-huset. DH-huset er tegnet af de samme tegnestuer, som står bag Vandhalla.