Nyhed

Byggeriets parter får to nye anvisninger om tilgængelighed

SBi udgiver to nye anvisninger om tilgængelighed i byggeriet. Den ene gennemgår vigtige forhold om tilgængelighed i byggeriets tidlige faser. Den anden fokuserer på indretning af den tilgængelige bolig. 

Vigtige spørgsmål i byggeriets tidlige faser

Den ene anvisning, ’Tilgængeligt byggeri generelt – indledende spørgsmål’, er rettet mod de tidlige faser i byggeprocessen, fx i forbindelse med en konkurrence, et idéprojekt eller et dispositionsforslag. Formålet er, at bygherre og rådgivere allerede tidligt i byggeprocessen inddrager de grundlæggende aspekter og krav vedrørende tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser.

De fleste forhold i et byggeri bliver i dag konkretiseret allerede i idéprojekt og dispositionsforslag. Det er særligt tydeligt, når der arbejdes med bygningsinformationsmodeller. Derfor er en tidlig indsats nødvendig for at sikre gode løsninger, der både sikrer ligeværdighed i byggeriet og opfylder lovgivningens krav. Det hjælper anvisningen med ved at stille en række vigtige spørgsmål baseret på bygningsreglementets tilgængelighedskrav, som man med fordel kan gennemgå i byggeriets tidlige faser.

Sådan indretter man tilgængelige boliger

Den anden af de to nye tilgængelighedsanvisninger behandler indretning af boliger, så de er tilgængelige for ældre og personer med funktionsnedsættelser. Anvisningen har fokus på boligens indretning. Ved at følge anbefalingerne i anvisningen sikrer man sig, at man også lever på til Almenboligloven, som stiller krav, der rækker ud over bygningsreglementets bestemmelser til boliger.

Anvisningen ’Tilgængelige boliger – indretning’ er baseret på opdaterede uddrag af SBi-anvisning 222 Tilgængelige boliger (Sigbrand & Jensen, 2008).