Nyhed

Bedre indretning til søs

Rederierne har fået to nye standarder, der skal hjælpe med at indrette passagerskibe og havneterminaler, så passagerer med funktionsnedsættelse også kan få en ligeværdig rejse til søs.

SBi står bag udgivelsen af rederiernes nye standarder. Standarderne samler de krav og vejledninger, der findes på tilgængelighedsområdet, og omsætter dem til tjeklister med konkrete, målbare tiltag.

"Hvis alle passagerer får bedre mulighed for at klare sig selv, kan rederierne bruge færre ressourcer på assistance, og passageren med et handicap opnår større grad af ligeværdighed," siger skibsingeniør og tilgængelighedsrådgiver Annette Bredmose fra SBi.

Det er Danmarks Rederiforening og Bilfærgernes Rederiforening, der har taget initiativ til de to standarder, som er finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond. Standarderne har været i høring hos Danske Handicaporganisationer, Søfartsstyrelsen og rederierne. 

Standarderne er gratis tilgængelige på: http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/transport​​​​