Nyhed

Få hurtigt overblik over regler om tilgængelighed

​Der kan gælde forskellige krav om tilgængelighed alt efter bygningstype, og i nogle tilfælde skal man også være opmærksom på krav ud over bygningsreglementet. Fire nye anvisninger fra SBi giver bygherrer og rådgivere et enkelt og hurtigt overblik over regler og anbefalinger. 
 
Tre af de nye tilgængelighedsanvisninger retter sig mod parcelhuse, rækkehuse og etageboliger, mens den fjerde retter sig mod øvrigt byggeri som fx kontorbygninger, butikker, skoler og andre bygninger med offentlig adgang. Til hver anvisning hører også en plakat, som på en enkelt side giver overblik over krav og anbefalinger.
 
”Vores erfaring siger, at der er behov for hurtige oversigter, både fordi man sjældent kender alle regler, og fordi nogle regler kan stå andre steder end i bygningsreglementet. I store renoveringsprojekter for almene boliger bør man fx kende de dele af almenboligloven, som kan betyde, at flere mure skal flyttes i lejlighederne”, siger seniorrådgiver Søren Ginnerup, som er forfatter til de fire nye SBi-anvisninger.
 

Bedre bygninger for alle 

Ifølge Søren Ginnerup er der god grund til at arbejde med tilgængeligheden tidligt i byggeprocessen, på lige fod med andre forhold:
 
”Jo tidligere man bliver klar over, hvad man arbejder med, jo nemmere er det at integrere tilgængelighed, sikkerhed og brugbarhed. Det giver bedre bygninger for alle på både kort og lang sigt. Og ejeren kan måske undgå påklistrede løsninger og dyre tilføjelser, der kan blive følgen, hvis bygningen senere viser sig ikke at leve op til gældende krav eller de forskellige behov, beboerne kan have”.
 

Hjemmeside med viden og vejledninger om tilgængelighed 

De fire nye SBi-anvisninger er gratis tilgængelige her på anvisninger.dk/tilgaengelighed, hvor de også kan købes i trykt form. 
 
Tilgængelighedsportalen er etableret som led i en aftale mellem SBi og Trafik- og Byggestyrelsen om at styrke formidlings- og vejledningsindsatsen for et mere tilgængeligt byggeri. De introducerende anvisninger følges op med mere detaljerede SBi-anvisninger beregnet til brug i byggeriets senere faser.