Nyhed

Kommuner inviteres til workshop: fremtidens tilgængelighedskrav

​Som led i et større projekt for Energistyrelsen, inviterer Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet til to workshops. Her vil vi kortlægge kommunernes oplevelse af tilgængelighedskravene i Bygningsreglementet og diskutere erfaringer, holdninger og ønsker til fremtidens tilgængelighedskrav.

Vi håber, at jeres kommune vil bidrage med en deltager til dette vigtige arbejde, som vil indgå i en videre proces med udvikling af lovgivningens tilgængelighedsbestemmelser. NB! Workshoppen er rettet mod de ansatte, som projekterer.
Alle deltagere garanteres anonymitet i undersøgelsen.


Program for hver workshop:

Workshop om holdninger og ønsker til fremtidens tilgængelighedskrav (incl. frokost og kaffe/the og kage)
Vi runder af med et fagligt oplæg om den seneste udvikling inden for universel design og tilgængelighed.


Workshops afholdes på følgende dage og steder:

• København 23. september 2015 kl. 10.30 - 15
• Århus 28. september 2015 kl. 12 – 16.30

Tilmelding skal ske til Sidse Grangaard: sig@sbi.aau.dk senest 4. september 2015.

Adresseliste:

København, Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Århus, Koldkærgård konferencecenter Agro Food Park 10, 8200 Århus N